Verkeer

Aan het geluid van wegverkeer zelf kun je weinig doen.

Als je in een oude woning woont en je hebt veel geluid in je woning dan zou het kunnen zijn dat je woning op de zgn. A-lijst staat. Dat is een lijst van woningen die nog (evt. met subsidie)  gesaneerd (dwz geluidgeïsoleerd) moeten worden.
Voor de gemeente Utrecht kun je deze lijst hier inzien.

Als je als eerste koper van een nieuwbouw woning nog geen 10 jaar in je woning zit kan het volgende van toepassing zijn.
Bij nieuwbouw moet de geluidisolatie van de gevel van geluidsbelaste woningen aan minimum eisen voldoen. Als je binnen in de woning geluidoverlast van weg- spoor- of vliegtuigverkeer ervaart kan het zijn dat je woning toch niet geluidgeïsoleerd is. Dat kan dan simpelweg komen omdat de bouwer de geluidisolerende voorzieningen uit kostenbesparing niet heeft aangebracht. Dan heeft hij echter wel gebouwd in strijd met de vergunning. Dat komt helaas niet zelden voor door gebrek aan handhaving door bouwinspecteurs.
Bij de gemeente kun je dan navragen wat er over geluidsisolatie in de bouwvergunning stond. Bijv. wat voor dikte/type glas er in moest en of er suskasten in moesten. Als blijkt dat dat het geval is en de voorzieningen zitten er niet in dan kun je de verkoper alsnog aansprakelijk stellen.