Buurtoverlast een kwestie van slikken of stikken?

De USTG sprak met Anja, die laat zien hoe onder meer de gemeente kan worden ingezet om erger te voorkomen.

Studentenhuisvesting en kamertrainingscentrum

Anja heeft een koophuis in Utrecht. Zij heeft steeds alles wat zij deed om te voorkomen dat er een studentenhuis naast haar kwam, op papier gezet. Zo´n proces vergt een lange adem. Er gaan jaren overheen en anders vergeet je wat wanneer is ondernomen en wie je daarvoor gesproken hebt. Naast haar woonde een jong gezin, dat veel overlast ondervond van een nog altijd bestaand corpsballenhuis aan hun andere kant.

“Daar wonen tien jongens van een studentenvereniging. Dat gezin heeft vanwege die overlast hun huis verkocht aan een stichting die er een kamertrainingscentrum (KTC) van maakte voor acht jongeren. Daar zou 24-uursbegeleiding zijn, maar de leiding was er slechts van het eind van de middag tot een deel van de ochtend. Dat kwam bovenop de overlast van die studenten en ging gepaard met veel herrie en ook schade. Zo heb ik door hen drie maal schade aan het dak gehad. Dat huis heeft aan de achterkant een stalen brandtrap die door de jongeren gebruikt werd. Na een brand in juni 2015 is het huis gesloten.”

Anja voorzag dat het een ideaal studentenhuis zou zijn, dus wilde zij direct aan de slag om overlast te voorkomen, maar zij wist niet hoe. De wijkagent wees haar op een mailadressenbestand in de buurt. Een van de omwonenden verschafte haar die lijst en Anja schreef een buurtmail, in de hoop op steun. Vervolgens schakelde zij haar buurtbureau in. Het was zomervakantie en bij de gemeente was iedereen weg of slecht bereikbaar. Zij begon haar acties in juli 2015 en in november 2017 was duidelijk dat dit pand de woonbestemming bleef houden. Zo lang heeft dat geduurd.

Lees verder

Geplaatst in buren | Een reactie plaatsen

Geluid in de gemeenteraadsverkiezingen

Geluidoverlast/hinder wordt wel gezien als het belangrijkste milieuprobleem van de toekomst. Zeker in een stedelijke omgeving. Daarom hebben we de verkiezingsprogramma’s van de 10 partijen die nu in de gemeenteraad zitten eens nageplozen op dit onderwerp.
Het enige wat we hiervoor gedaan hebben is het aantal keren geteld dat het woord “geluid” in de verkiezingsprogramma’s voorkwam.
En dan krijg je het volgende overzicht.
Afbeelding 1

In de eerste kolom staat het aantal keren dat het woord in totaal in het betreffende verkiezingsprogramma voorkomt. Maar omdat het ene verkiezingsprogramma meer bladzijdes heeft dan de andere is bovendien gekeken hoe vaak het woord voorkomt per pagina, een soort van relatieve score dus.
En daardoor resulteert dat de Partij voor Dieren het meest aandacht besteed aan geluid.
Hekkesluiter is het CDA die het presteert om in 46 pagina’s niet één keer het woord geluid te noemen.

Geplaatst in gemeenteraadsverkiezingen | Een reactie plaatsen

Verzoek om vervroegde sluitingstijden 5 café’s in binnenstad

De Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast heeft bij de burgemeester een verzoek ingediend om 5 met name genoemde café’s in de Nobelstraat, Mariaplaats, Loeff Berchmakerstraat en Rozenstraat een vervroegd sluitingsuur op te leggen. Over deze café’s zijn bij de politie tientallen meldingen binnen gekomen over diverse vormen van overlast. Verzocht is om de café’s door de week om 1.00 uur en in het weekeind om 2.00 uur te laten sluiten. Doorgaans sluiten deze 5 café’s in het weekeind na 4.00 uur.

Dit verzoek is geheel in lijn met een eerder besluit van de burgemeester tot het opleggen van vervroegde sluitingstijden van een aantal horecagelegenheden aan de Amsterdamsestraatweg. Dit besluit is onlangs door de rechtbank bekrachtigd. Over deze horecagelegenheden waren aanmerkelijk minder meldingen/klachten bij de politie binnengekomen dan de 5 café’s waarvoor wij nu een vervroegde sluiting aanvragen.

Geplaatst in horeca | Getagged | Een reactie plaatsen

Qatarflats gesplitst zonder aan geluideisen te voldoen

Voor het kadastraal splitsen van woningen geldt in Utrecht een beleidsregel t.a.v. de geluidsisolatie tussen de te splitsen woningen. Deze eis is gelijk aan de nieuwbouw-eis volgens Bouwbesluit. Bij nieuwbouw moet een betonvloer ca 30 cm dik zijn. Of een betonvloer van ca 25 cm + een zgn. zwevende dekvloer.
De betonvloeren van de “Qatarflats” in Kanaleneiland zijn niet zo dik. In dat geval kan er onder de vloer een zgn. vrijdragend plafond gehangen worden. Dat betekent al gauw dat het plafond 15 cm omlaag komt en dat er een zwevende dekvloer op moet. De totale dikte van deze maatregelen bedraagt dus ca 20 -25 cm. Of de plafond-hoogte op deze manier nog aan de minimum-eis kan voldoen is nog maar de vraag.
Daarnaast zullen (dragende) wanden aan beide zijden moet worden voorzien van voorzetwanden. Kortom een dure aangelegenheid.

Uit de vrijgegeven stukken blijkt echter niets over geluid of geluidsisolatie; deze woorden komen er simpelweg niet in voor.
De vraag is dus of deze beleidsmaatregel wel is toegepast bij de aanvraag tot splitsing van deze flats.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

WOZ omlaag bij geluidsoverlast uit omgeving

Binnenkort valt de WOZ-beschikking weer in de brievenbus. Daar kun je bezwaar tegen maken als je (geluids)overlast ervaart vanuit je omgeving.
Dat kan bijvoorbeeld zijn horecaoverlast, overlast van buren, wegverkeer enz.
Diverse rechters hebben bezwaarmakers al om deze reden in het gelijk gesteld. De reductie kan oplopen tot boven de 10%.

Zie ook: www.belastingbelangen.nl

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Minstens 1400 horeca gerelateerde klachten weggepoetst

Naar aanleiding van het eerdere wob-verzoek hebben we op 20 november een nieuw wob-verzoek ingediend.
In het nu verkregen bestand zijn om “privacy” redenen alle huisnummers verwijderd. En bovendien is minstens 1400 keer het woordje “horeca” uit het bestand verwijderd en de kolom “NAAM” weggelaten. Een en ander is op te maken uit onderstaand voorbeeld.
Door uit beide bestanden klachten met hetzelfde klachtnummer onder elkaar te zetten zie je het volgende:

wob

Door deze weglatingen is in het nu verkregen bestand in het geheel niet meer te achterhalen dat het een klacht betreft over een horeca-gelegenheid.
En zo lijkt het alsof er helemaal geen klachten over de horeca bestaan.

Geplaatst in horeca | Een reactie plaatsen

Verzoek tot handhaving

Indien je (geluids)overlast ervaart van bijvoorbeeld een café kun je eerst een zgn. melding doen. Inmiddels is echter gebleken dat de gemeente dat maar al te makkelijk af kan doen. Als de milieu-inspecteur bijvoorbeeld aan de hand van een geluidmeting concludeert dat er geen overschrijding is zal de inspecteur  over deze geluidmeting geen enkel rapport opmaken. Hierdoor blijft onduidelijk of de conclusie van de inspecteur wel de juiste was. Wij hebben inmiddels al meerdere keren gemerkt dat deze conclusie onterecht was.

Dus zodra blijkt dat de milieu-inspecteur je klacht afwijst en geen openheid van zaken wil geven dan kun je maar beter gelijk een officieel verzoek tot handhaving indienen. Dat moet schriftelijk en kan ook per fax worden ingediend.
Op deze manier zal de milieu-inspecteur wel een meetrapport moeten opmaken zodat inzichtelijk wordt hoe, wat en wanneer er gemeten is.
De gemeente moet binnen 8 weken op je verzoek een besluit nemen. Blijft dat besluit achterwege dan moet je niet vergeten de gemeente ingebreke te stellen. Dat kan betekenen dat de gemeente je een dwangsom moet gaan betalen voor elke dag dat ze te laat zijn met het nemen van een besluit.

Het verzoek tot handhaving kun je afgeven bij het stadskantoor en vraag om een ontvangstbevestiging. Verzenden per fax (030-2861022) kan ook, dan heb je een verzendbewijs. Per email kan helaas niet.

Kom je er niet uit, neem gerust kontakt (info@ustg.nl) met ons op, dan kunnen we een handje helpen. Ook bestaat de mogelijkheid dat we alle rompslomp  van je uit handen nemen (evt. zonder dat daar kosten aan verbonden zijn).

Een verzoek tot handhaving is een van de belangrijkste instrumenten die een burger of milieugroep tegenwoordig heeft. Mocht u een gevoel hebben ‘van achterkamertjes’, met dit instrument gaan veel luiken open.

Een modelbrief voor een verzoek tot handhaving bij een horecagelegenheid is hier te downloaden.

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Klachtenlijst horeca stad Utrecht

Via een wob-verzoek hebben wij een overzicht gekregen van alle klachten (in jargon heet dat meldingen) over horecagelegenheden in de hele stad Utrecht. Het gaat om de klachten die in de periode 1-1-2014 tot 10-10-2017 bij de gemeente Utrecht zijn binnengekomen. Dat zijn er bijna 1400. Ongeveer een derde deel heeft betrekking op de oude binnenstad.
De klachten hebben voornamelijk betrekking op (horeca)bezoekers, terrassen en muziekgeluid.

Als mensen een klacht hebben over een horecagelegenheid kunnen ze in principe op 2 manieren daarover klagen.
De ene is bij de politie. Daarbij krijg je dag en nacht de meldkamer aan de lijn. De diensdoende agent beoordeelt vervolgens of actie geboden is. Doorgaans wordt je melding in het algemeen wel geregistreerd.
De andere manier is via de gemeente. Maar daar kom je buiten kantoortijd al snel van een koude kermis thuis. Je kunt nl alleen tijdens kantoortijd bij een mens van vlees en bloed je klacht kwijt. Wel kun je dag en nacht je klacht via internet indienen.

Het zal duidelijk zijn dat mensen die bijv. vrijdagnacht om 3 uur gewekt worden door horecaoverlast lang niet altijd op de maandagochtend daarop, als je op je werk zit, een klacht zullen gaan indienen.
Een en ander betekent dat deze lijst slechts het puntje is van de ijsberg van alle overlastgevallen die de horeca veroorzaakt.

UPDATE: we krijgen van diverse kanten het commentaar dat (veel) meldingen ontbreken. De lijst is dus alles behalve compleet.

Klachtenlijst downloaden:
Binnenstad
Overig Utrecht

Als je de lijst liever als Excel of OpenOffice bestand wil hebben stuur even een mailtje naar ustg@xs4all.nl

Geplaatst in horeca | Getagged | Een reactie plaatsen

Lief geeft overlast in de hele stad – gemeente staat erbij en kijkt er naar

In het AD van 4 september stond een artikel over de tientallen klachten die er waren binnen gekomen over geluidoverlast van het Lief Festival bij plas Strijkviertel in De Meern. Er zouden door de gemeente in diverse wijken geluidmetingen gedaan zijn en geen overschrijdingen geconstateerd zijn. Daarop heeft de Utrechtse Stichting tegen Geluidhinder een WOB-verzoek ingediend om er achter te komen wat er zoal gemeten is en hoeveel klachten er zijn ingediend en vanuit welke wijken deze klachten afkomstig waren.
De gemeente heeft nooit een WOB-besluit genomen maar de documenten die we hebben ontvangen geven wel een inkijkje hoe de gemeente Utrecht met dit soort zaken omgaat.
De klachten waren afkomstig uit de volgende wijken:

Lief

Uit email correspondentie over het WOB-verzoek blijkt dat er door de gemeente helemaal geen geluidmetingen zijn gedaan. Navraag bij het AD heeft uitgewezen dat het AD deze informatie van de politie had gekregen. Dat blijkt dus volgens de gemeente niet te kloppen.
Bij de verkregen documenten zit wel een meetrapport van geluidmetingen die in opdracht van de organisatie van het Lief festival zijn uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er diverse malen overschrijdingen waren van geluidniveaus. Ook blijkt dat bij deze geluidmetingen ambtenaren van de gemeente Utrecht aanwezig waren. Wat hun rol daarbij was is volstrekt onduidelijk. Feit is in ieder geval dat ze op geen enkele wijze handhavend hebben opgetreden.
Hoe de prioriteiten liggen blijkt wel uit de volgende citaten uit het meetrapport:

Vanaf de metingen van 20:40, de ronde met de gemeente Utrecht erbij, tot het eind van het festival zijn er verschillende dingen gebeurd. Het begon met een meting welke ineens velen malen harder was dan de metingen (kort) ervoor. Dit kan natuurlijk te maken hebben met een DJ-wissel en dat vanaf dit tijdstip de wind was gaan liggen. Er is direct contact geweest met de geluidtechnicus van de mainstage. Deze gaf aan dat zijn muziek op dat moment niet zachter kon omdat de strand stage (welke op de mainstage stond gericht) dan nog meer boven zijn muziek uit zou komen. ……….
…….Nu de gemeente heeft gezien dat er alles aan werd gedaan om het in goede banen te laten lopen is deze vertrokken.

Met andere woorden de podia binnen één en het zelfde festival waren kennelijk ongecontroleerd bezig met een wedstrijdje om elkaar te overstemmen . De (ambtenaar van) de gemeente Utrecht stond erbij en keek er naar.
Dat bewoners, nb in de hele stad, daar wel eens last van zouden kunnen hebben is ondergeschikt aan het belang van de festival organisatie die alleen met een overdaad aan geluid zijn omzet kan halen.
Geluidoverlast is een onderkend probleem en kan als gevolg van slaapverstoring en stress ernstige hartproblemen opleveren.

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Ziek van geluid

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen