Bouwlawaai

Anders dan veel mensen zullen denken is ook de geluidsoverlast van bouwwerkzaamheden (op papier) gelimiteerd.
De regels daarover staan in het Bouwbesluit en de Handhaafinstructie

Bouwwerkzaamheden, voor zover daar geluidsoverlast van te verwachten valt, mogen alleen uitgevoerd worden van maandag t/m zaterdag tussen 7 en 19 uur. Voor werkzaamheden buiten deze tijden moet er een ontheffing zijn verleend door de gemeente.

Verder is het zo dat naarmate bouwwerkzaamheden langer duren er ook gemiddeld  per dag ook minder geluid gemaakt mag worden, tenzij daar een ontheffing voor is verleend.
Bij werkzaamheden die bijvoorbeeld langer dan 50 dagen duren mag het gemiddelde geluidniveau per dag buiten aan de gevel gemeten niet meer dan 60 dBA bedragen. Dat betekent in feite dat je er binnen in huis nauwelijks last van mag/zal hebben.

In het algemeen geldt dat de gemeente bij het verlenen van ontheffingen kijkt of er geen andere / stillere mogelijkheid bestaat om het werk uit te voeren. De bouwer heeft een economisch belang: stillere technieken bestaan meestal wel maar zijn duurder.
De gemeente Utrecht zegt zeer terughoudend te zijn met het verlenen van ontheffingen.

Ook hier ontbreekt het aan handhaving. Wat je kunt doen is:
Als je in de stad Utrecht woont en alleen tijdens kantoortijd: de geluidspecialist van de afdeling VTH bellen: de heer Kortekaas 030 286 36 29.
Hij kan geluidmetingen doen. Hij heeft ook meetapparatuur die achtergelaten kan worden waarmee het geluid gedurende de hele dag/nacht geregistreerd wordt zodat evt. overtredingen makkelijker zijn te constateren.