Burgeragendering weer in onderste la.

De burgeragendering over evenementengeluid is door de wethouder “vanwege Corona” onder in een la verdwenen. Onze burgeragendering over de geluidnorm bij splitsen en omzetten blijkt daar inmiddels ook in te liggen. Dit terwijl deze burgeragendering over de geluidnorm bij splitsen en omzetten door raadsleden met lof ontvangen werd.
De burgeragendering gaat enerzijds om de beleidsregel splitsen en omzetten en anderzijds om de Huisvestingsverordening.
Nu, bijna 9 maanden na behandeling in de commissie, moet wij constateren dat er nog niets mee gedaan is. Er ligt nu een raadsvoorstel voor wijziging van de Huisvestingsverordening (te behandelen 17 febr. 2022) maar de wijzigingen hebben geen van alle betrekking op het aspect geluid. De oorspronkelijke toezegging van de wethouder was dat de beleidsregel eind 2021 aangepast zou worden. Een voorstel voor wijzigingen van de beleidsregel mbt. de geluidsnorm staat nog helemaal niet op de agenda.

Tijdens de commissiebehandeling (31-5-2021) bleek dat er door Groenlinks technische vragen waren gesteld en beantwoord die niet ook aan ons waren verstuurd. In de beantwoording van deze technische vragen stond:

Nadelen: -In de praktijk vragen wij aan de initiatiefnemer al te voldoen aan de eis. In de praktijk zorgt de aanpassing dus niet voor een nieuwe werkwijze. De huisvestingsverordening moet worden aangepast, voor iets dat in de praktijk niet voor problemen zorgt.

Kennelijk is de beantwoorder van mening dat de burgeragendering “nergens over gaat”.
Om dit te toetsen hebben wij nogmaals meetrapporten opgevraagd van 10 recente splitsingen/omzettingen. Van de in totaal 13 door ons opgevraagde meetrapporten bleken er slechts 3 beschikbaar, dat is minder dan 1 op de 4.

nummer adres meetrapport verstrekt
HZ_WABO-19-08182 Twijnstraat 25bs nee
HZ_WABO-19-13016 Achter St. Pieter 4 nee
HZ_WABO-19-17670 ASW 571 nee
HZ_HUIS-19-36525 Domstraat 17 nee
HZ_HUIS-20-14072 Vogelsangln 4 Zie opm. 1
HZ_HUIS-20-14607 ASW 389bs nee
HZ_HUIS-20-17550 Barnsteenlaan 51-2 Zie opm. 2
HZ_HUIS-20-25044 ASW 288bs nee
HZ_HUIS-20-25781 Wickenburgln 18 Zie opm 3
HZ_HUIS-20-30427 Adelaarstr 26bs nee
HZ_HUIS-20-37019 Kanaalstr 120bs nee
HZ_HUIS-20-38155 Merwedestr 1bsA nee
HZ_HUIS-20-38537 D v Mollemstr. 5 nee

Opm. 1: in dit meetrapport worden onwaarschijnlijk hoge isolatiewaarden gemeten in de lage frequenties en met name in de 125 Hz oktaafband. Onbetrouwbaar meetrapport.
Opm. 2: Conclusie van de meting is dat er niet voldaan wordt aan de eisen.
Opm. 3: Hoog meetresultaat voor deze bouwwijze. Rapport roept vragen op maar is door VTH akkoord bevonden.

Conclusie: er vindt nauwelijks controle plaats op de geluidsisolatie en ingediende meetrapporten worden niet beoordeeld op aannemelijkheid.

Ondertussen is in Utrecht het aantal aanvragen voor splitsingen en omzettingen, vooral na de zomer van 2021, flink aan het toenemen:

(bron: officielebekendmakingen.nl, 2e hj 2022 extrapolatie van cijfers t/m 11-2-2022)

Per te splitsen of om te zetten woning zijn er al gauw 2 of meer naastgelegen woningen betrokken. Met een gemiddelde woningbezetting van 3 per woning gaat het dan om tenminste 6 potentiële nieuwe slachtoffers van woonoverlast.
Met deze zeer gebrekkige regelgeving en handhaving betekent het dat er per jaar in Utrecht ca. 1500 potentiële slachtoffers van woonoverlast bijkomen.

Dit bericht is geplaatst in buren, Geen categorie. Bookmark de permalink.