Indiening burgeragendering evenementenherrie 17 december

Eindelijk is het dan zo ver.
We gaan de burger-agendering over de beteugeling van de evenementenherrie as donderdag aanbieden aan de kersverse burgemeester Sharon Dijksma.

We hebben gemeend dat het weinig zinvol was om midden in de Coronacrisis, dat immers zonder geluidsoverlast van evenementen heeft plaatsgevonden, de burger-agendering in te dienen.
Nu het eind van de crisis hopelijk in zicht komt en dat het niet ondenkbaar is dat er in de zomer weer evenementen gaan plaats vinden, leek ons het aantreden van de nieuwe burgemeester een goed moment om de burger-agendering te gaan indienen.
Zo is er ook nog voldoende tijd voor de gemeente om de eventuele nieuwe geluidsregels ook daadwerkelijk voor de zomer van kracht te laten worden.
Er waren 213 ondertekenaars. Daarvan zijn er ruim 130 geldig omdat alleen zij ook hun adres en geboortedatum hadden opgegeven. Voor een burger-agendering geldt een minimum van 100 geldige ondertekenaars.
Donderdag 17 december om 10 uur (in de ochtend) aan het begin van de eerste raadsvergadering die Sharon Dijksma zal voorzitten zullen we de burger-agendering gaan aanbieden. De inhoudelijke behandeling zal dan volgend jaar plaatsvinden.

Dit bericht is geplaatst in evenementen. Bookmark de permalink.