Petitie tegen woonoverlast

De UStG is een petitie gestart om de gemeenteraad van Utrecht er van te overtuigen dat woonoverlast verboden moet worden. Dat kan sinds juli 2017 maar vreemd genoeg heeft onze gemeenteraad daartoe de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) nog steeds niet aangepast.

Hoewel het sinds juli 2017 wettelijk mogelijk is zo’n verbod in de APV op te nemen en dat inmiddels door 200 gemeenten ook gedaan is, is daar in Utrecht nog geen sprake van. De Stichting wil met de handtekeningenactie de gemeente aansporen om daar nu zo spoedig mogelijk werk van te maken.

Met woonoverlast wordt niet alleen geluidhinder bedoeld, maar ook schelden, schreeuwen, intimidatie en agressie, rotzooi maken, met spullen en fietsen gooien, stank- en (hout)rookoverlast, dealen, ongedierte, hinderlijke huisdieren enz.

In 2017 is met grote meerderheid in Eerste en Tweede Kamer een wet aangenomen (‘Wet aanpak woonoverlast’) die de burgemeester de mogelijkheid geeft maatregelen te nemen die minder ver gaan dan huisuitzetting. Maar daartoe moet er wel eerst een verbod op woonoverlast opgenomen worden in de APV.

Ga naar de petitie

Dat woonoverlast niet alleen met huisuitzetting kan worden aangepakt is belangrijk omdat huisuitzetting erg ingrijpend is en de burgemeester die maatregel alleen zal nemen als er sprake is van aanhoudende en extreme overlast. Met minder vergaande maatregelen kan hij eerder ingrijpen.

Minder vergaande maatregelen kunnen bestaan uit concrete ‘gedragsaanwijzingen’, afhankelijk van de aard van de overlast. Bijvoorbeeld: beperken van het aantal bezoekers, instellen van een tijdsgrens waarna het stil moet zijn, een grens aan hoe hard de TV en de muziek mag staan, aanbrengen van geluidwerende vloerisolatie, buren niet meer agressief benaderen enz..

Met het geven van een gedragsaanwijzing kan de burgemeester een last onder dwangsom opleggen (bijvoorbeeld € 100 voor elke overtreding). Hij kan ook bestuursdwang toepassen. Bijvoorbeeld op kosten van de overlastgever geluid-werende vloerbedekking laten aanleggen.
>Het spreekt vanzelf dat tegen de gedragsaanwijzing, de last onder dwangsom en de bestuursdwang bezwaar gemaakt kan worden en beroep kan worden ingesteld. Ook door de omwonenden die om die maatregel hebben gevraagd als de burgemeester weigert de maatregel te nemen.

Volgens de Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast is het erg belangrijk dat de gemeenteraad de APV aanpast, zodat woonoverlast verboden wordt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waar onze burgemeester voorzitter van is, heeft een concept opgesteld voor het artikel dat daartoe in de APV moet worden opgenomen, de gemeente kan dat zo overnemen.
100 handtekeningen zijn voor de handtekeningenactie genoeg, want dan moet de gemeenteraad het verzoek om het woonoverlastverbod in de APV op te nemen op de agenda zetten.

Als er meer dan 250 geldige ondertekenaars zijn, dan moet de gemeenteraad een besluit nemen om de APV wel of niet hierop aan te passen. Als de gemeenteraad dat wil kan de aanpassing van de APV binnen 3 maanden geregeld zijn.

Ga naar de petitie

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.