Minstens 1400 horeca gerelateerde klachten weggepoetst

Naar aanleiding van het eerdere wob-verzoek hebben we op 20 november een nieuw wob-verzoek ingediend.
In het nu verkregen bestand zijn om “privacy” redenen alle huisnummers verwijderd. En bovendien is minstens 1400 keer het woordje “horeca” uit het bestand verwijderd en de kolom “NAAM” weggelaten. Een en ander is op te maken uit onderstaand voorbeeld.
Door uit beide bestanden klachten met hetzelfde klachtnummer onder elkaar te zetten zie je het volgende:

wob

Door deze weglatingen is in het nu verkregen bestand in het geheel niet meer te achterhalen dat het een klacht betreft over een horeca-gelegenheid.
En zo lijkt het alsof er helemaal geen klachten over de horeca bestaan.

Geplaatst in horeca | Een reactie plaatsen

Verzoek tot handhaving

Indien je (geluids)overlast ervaart van bijvoorbeeld een café kun je eerst een zgn. melding doen. Inmiddels is echter gebleken dat de gemeente dat maar al te makkelijk af kan doen. Als de milieu-inspecteur bijvoorbeeld aan de hand van een geluidmeting concludeert dat er geen overschrijding is zal de inspecteur  over deze geluidmeting geen enkel rapport opmaken. Hierdoor blijft onduidelijk of de conclusie van de inspecteur wel de juiste was. Wij hebben inmiddels al meerdere keren gemerkt dat deze conclusie onterecht was.

Dus zodra blijkt dat de milieu-inspecteur je klacht afwijst en geen openheid van zaken wil geven dan kun je maar beter gelijk een officieel verzoek tot handhaving indienen. Dat moet schriftelijk en kan ook per fax worden ingediend.
Op deze manier zal de milieu-inspecteur wel een meetrapport moeten opmaken zodat inzichtelijk wordt hoe, wat en wanneer er gemeten is.
De gemeente moet binnen 8 weken op je verzoek een besluit nemen. Blijft dat besluit achterwege dan moet je niet vergeten de gemeente ingebreke te stellen. Dat kan betekenen dat de gemeente je een dwangsom moet gaan betalen voor elke dag dat ze te laat zijn met het nemen van een besluit.

Het verzoek tot handhaving kun je afgeven bij het stadskantoor en vraag om een ontvangstbevestiging. Verzenden per fax (030-2861022) kan ook, dan heb je een verzendbewijs. Per email kan helaas niet.

Kom je er niet uit, neem gerust kontakt (info@ustg.nl) met ons op, dan kunnen we een handje helpen. Ook bestaat de mogelijkheid dat we alle rompslomp  van je uit handen nemen (evt. zonder dat daar kosten aan verbonden zijn).

Een verzoek tot handhaving is een van de belangrijkste instrumenten die een burger of milieugroep tegenwoordig heeft. Mocht u een gevoel hebben ‘van achterkamertjes’, met dit instrument gaan veel luiken open.

Een modelbrief voor een verzoek tot handhaving bij een horecagelegenheid is hier te downloaden.

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Klachtenlijst horeca stad Utrecht

Via een wob-verzoek hebben wij een overzicht gekregen van alle klachten (in jargon heet dat meldingen) over horecagelegenheden in de hele stad Utrecht. Het gaat om de klachten die in de periode 1-1-2014 tot 10-10-2017 bij de gemeente Utrecht zijn binnengekomen. Dat zijn er bijna 1400. Ongeveer een derde deel heeft betrekking op de oude binnenstad.
De klachten hebben voornamelijk betrekking op (horeca)bezoekers, terrassen en muziekgeluid.

Als mensen een klacht hebben over een horecagelegenheid kunnen ze in principe op 2 manieren daarover klagen.
De ene is bij de politie. Daarbij krijg je dag en nacht de meldkamer aan de lijn. De diensdoende agent beoordeelt vervolgens of actie geboden is. Doorgaans wordt je melding in het algemeen wel geregistreerd.
De andere manier is via de gemeente. Maar daar kom je buiten kantoortijd al snel van een koude kermis thuis. Je kunt nl alleen tijdens kantoortijd bij een mens van vlees en bloed je klacht kwijt. Wel kun je dag en nacht je klacht via internet indienen.

Het zal duidelijk zijn dat mensen die bijv. vrijdagnacht om 3 uur gewekt worden door horecaoverlast lang niet altijd op de maandagochtend daarop, als je op je werk zit, een klacht zullen gaan indienen.
Een en ander betekent dat deze lijst slechts het puntje is van de ijsberg van alle overlastgevallen die de horeca veroorzaakt.

UPDATE: we krijgen van diverse kanten het commentaar dat (veel) meldingen ontbreken. De lijst is dus alles behalve compleet.

Klachtenlijst downloaden:
Binnenstad
Overig Utrecht

Als je de lijst liever als Excel of OpenOffice bestand wil hebben stuur even een mailtje naar ustg@xs4all.nl

Geplaatst in horeca | Getagged | Een reactie plaatsen

Lief geeft overlast in de hele stad – gemeente staat erbij en kijkt er naar

In het AD van 4 september stond een artikel over de tientallen klachten die er waren binnen gekomen over geluidoverlast van het Lief Festival bij plas Strijkviertel in De Meern. Er zouden door de gemeente in diverse wijken geluidmetingen gedaan zijn en geen overschrijdingen geconstateerd zijn. Daarop heeft de Utrechtse Stichting tegen Geluidhinder een WOB-verzoek ingediend om er achter te komen wat er zoal gemeten is en hoeveel klachten er zijn ingediend en vanuit welke wijken deze klachten afkomstig waren.
De gemeente heeft nooit een WOB-besluit genomen maar de documenten die we hebben ontvangen geven wel een inkijkje hoe de gemeente Utrecht met dit soort zaken omgaat.
De klachten waren afkomstig uit de volgende wijken:

Lief

Uit email correspondentie over het WOB-verzoek blijkt dat er door de gemeente helemaal geen geluidmetingen zijn gedaan. Navraag bij het AD heeft uitgewezen dat het AD deze informatie van de politie had gekregen. Dat blijkt dus volgens de gemeente niet te kloppen.
Bij de verkregen documenten zit wel een meetrapport van geluidmetingen die in opdracht van de organisatie van het Lief festival zijn uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er diverse malen overschrijdingen waren van geluidniveaus. Ook blijkt dat bij deze geluidmetingen ambtenaren van de gemeente Utrecht aanwezig waren. Wat hun rol daarbij was is volstrekt onduidelijk. Feit is in ieder geval dat ze op geen enkele wijze handhavend hebben opgetreden.
Hoe de prioriteiten liggen blijkt wel uit de volgende citaten uit het meetrapport:

Vanaf de metingen van 20:40, de ronde met de gemeente Utrecht erbij, tot het eind van het festival zijn er verschillende dingen gebeurd. Het begon met een meting welke ineens velen malen harder was dan de metingen (kort) ervoor. Dit kan natuurlijk te maken hebben met een DJ-wissel en dat vanaf dit tijdstip de wind was gaan liggen. Er is direct contact geweest met de geluidtechnicus van de mainstage. Deze gaf aan dat zijn muziek op dat moment niet zachter kon omdat de strand stage (welke op de mainstage stond gericht) dan nog meer boven zijn muziek uit zou komen. ……….
…….Nu de gemeente heeft gezien dat er alles aan werd gedaan om het in goede banen te laten lopen is deze vertrokken.

Met andere woorden de podia binnen één en het zelfde festival waren kennelijk ongecontroleerd bezig met een wedstrijdje om elkaar te overstemmen . De (ambtenaar van) de gemeente Utrecht stond erbij en keek er naar.
Dat bewoners, nb in de hele stad, daar wel eens last van zouden kunnen hebben is ondergeschikt aan het belang van de festival organisatie die alleen met een overdaad aan geluid zijn omzet kan halen.
Geluidoverlast is een onderkend probleem en kan als gevolg van slaapverstoring en stress ernstige hartproblemen opleveren.

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Ziek van geluid

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Horeca niet te handhaven

De gemeente wil de horeca meer vrijheid geven in hun doen en laten. Daarbij is de gedachte dat ze immers toch moeten voldoen aan de “strenge” geluideisen dus er zal van extra geluidsoverlast geen sprake kunnen zijn. Omwonenden weten natuurlijk dat dat slechts een papieren werkelijkheid is.
Onderstaand is een geluidregistratie weergegeven van geluid bij een café in de binnenstad van Utrecht. De tijdsperiode loopt van middernacht tot 4 uur. De blauwe lijn is het geluidniveau in dBA, de rode lijn is het geluid in dBC. De dBC-lijn geeft een betere weergave van het geluid incl. de bassen.
Het café is voorzien van een verzegelde geluidsbegrenzer. Deze begrenst het geluid zowel in dBA als in dBC.

dBAC

Wat je hierop ziet is dat gedurende een periode van ca 2 uur het dBC niveau flink omhoog gaat, terwijl het dBA niveau vrij constant blijft. Dat betekent niets anders dat er flink wat bassen bij zijn gekomen. Dat zijn er ook zoveel dat het ook niet anders kan dan dat er (tijdelijk) buiten de begrenzer om gewerkt wordt. De enige manier om dit te stoppen is dat ze op heterdaad betrapt worden. Maar dat is vrijwel onmogelijk. Op het moment dat een ambtenaar zich aan de deur zal melden wordt een en ander onmiddellijk ontmanteld. Tegen de tijd dat de ambtenaar bij de apparatuur is aangekomen valt er niets meer te zien.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Geluid over 20 jaar grootste milieuprobleem

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

UStG in oprichting

Dit is de website van de Utrechtse Stichting tegen Geluidhinder (in oprichting)

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen