Petitie aangeboden

Op 21 februari is de petitie met betrekking tot de invoering van de Wet aanpak woonoverlast in de vorm van een burgeragendering aangeboden aan de burgemeester.

Naar verwachting zal het onderwerp eind maart in een Raadsinformatiebijeenkomst worden besproken. Daarvoor zijn we nog op zoek naar mensen (ervaringsdeskundigen) die hier willen komen inspreken. Neem daarvoor kontakt met ons op dan houden we je op de hoogte wanneer die bijeenkomst zal gaan plaatsvinden.

De tekst van de burgeragendering is hier te downloaden

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Petitie tegen woonoverlast

De UStG is een petitie gestart om de gemeenteraad van Utrecht er van te overtuigen dat woonoverlast verboden moet worden. Dat kan sinds juli 2017 maar vreemd genoeg heeft onze gemeenteraad daartoe de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) nog steeds niet aangepast.

Hoewel het sinds juli 2017 wettelijk mogelijk is zo’n verbod in de APV op te nemen en dat inmiddels door 200 gemeenten ook gedaan is, is daar in Utrecht nog geen sprake van. De Stichting wil met de handtekeningenactie de gemeente aansporen om daar nu zo spoedig mogelijk werk van te maken.

Met woonoverlast wordt niet alleen geluidhinder bedoeld, maar ook schelden, schreeuwen, intimidatie en agressie, rotzooi maken, met spullen en fietsen gooien, stank- en (hout)rookoverlast, dealen, ongedierte, hinderlijke huisdieren enz.

In 2017 is met grote meerderheid in Eerste en Tweede Kamer een wet aangenomen (‘Wet aanpak woonoverlast’) die de burgemeester de mogelijkheid geeft maatregelen te nemen die minder ver gaan dan huisuitzetting. Maar daartoe moet er wel eerst een verbod op woonoverlast opgenomen worden in de APV.

Ga naar de petitie

Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Horeca limiters wassen neus in Utrecht

Om geluidsoverlast voor omwonenden tegen te gaan krijgen horeca ondernemers zgn geluidssterktebegrenzers, ook wel limiters genoemd, voorgeschreven. In theorie kan hiermee het (muziek)geluid in bijv. een café begrensd worden op een vooraf ingesteld geluidsniveau. In zgn maatwerkvoorschriften staat dan opgenomen wat het maximaal toelaatbare geluidsniveau is. Tevens staat in de maatwerkvoorschriften vermeld dat in het zgn verzegelingsbewijs ook genoteerd moet worden wat zich “achter”de limiter bevindt. Bijv. het merk en type (eind)versterker en het aantal luidsprekers (met merk en type) en waar ze in de ruimte opgesteld staan. Als het maatwerkvoorschrift precies zou worden opgevolgd en niemand zit er met zijn vingers meer aan dan zou in theorie het geluid begrensd moeten zijn op het ingestelde geluidsniveau.

Maar wat is de praktijk. Diverse leveranciers van limiters stellen onomwonden op hun website dat er legio manieren zijn om limiters te omzeilen.
En hoe zit het in Utrecht ? Anders dan de leveranciers van limiters gelooft de gemeente Utrecht in het sprookje dat limiters waterdicht zijn. Dat als er eenmaal een limiter geinstalleerd is geen overschrijdingen van geluidsniveau’s meer te verwachten zijn. Bezwaar maken heeft geen zin want dat is het rotsvaste standpunt van de gemeente Utrecht. Je zult er dus mee naar de rechter moeten en dat kost tijd en geld. De gemeente laat, in het belang van de horeca ondernemer, de omwonenden in de kou staan.

citaat uit besluit op bezwaarschrift weigering handhavend op te treden

Hoe anders is dat in de regio Rijnmond. Daar worden zelfs workshops gegeven voor milieuambtenaren om ze bij te praten hoe zoal limiters worden omzeild. Want dat gebeurt volgens de Rotterdammers maar al te vaak.

Geplaatst in horeca | Getagged , | Een reactie plaatsen

In Amsterdam strengere geluidsnormen bij evenementen

Sinds dit jaar is in Amsterdam een nieuwe beleidsregel van kracht met grenswaarden voor het geluid van evenementen bij woningen. Deze grenswaarden zijn 10 tot 20 dB lager dan in Utrecht. Dit nieuwe beleid lijkt nu landelijk leidend te worden bij gerechtelijke uitspraken in dit soort zaken.
Ter vergelijking staan de toelaatbare grenswaarden aan de gevel voor Amsterdam en Utrecht hieronder weergegeven.

 AmsterdamUtrecht
muziekevenement85 dBC95 dBC
evenement waarbij muziek niet de hoofdrol speelt75 dBC95 dBC
bijzonder evenement (bv. Koningsdag)95 dBC105 dBC

In Amsterdam wordt alleen nog een grenswaarde gesteld voor dBC. In Utrecht wordt tevens nog dBA gehanteerd maar dat heeft in de meeste gevallen geen meerwaarde meer. Dit komt doordat er tegenwoordig zoveel bassen in evenementengeluid zit dat dBC in de meeste gevallen maatgevend is.
Daarnaast wordt in Amsterdam nu onderscheid gemaakt tussen evenementen waarbij muziek wel of niet de hoofdrol speelt. Utrecht doet dat niet.

Als Utrecht dit beleid gaat (of zal moeten ?) volgen dan kan dat voor diverse evenementen  (Lepeltje, Bo(c)k/Streekbierfestival etc.) een 20 dBC lager geluidsniveau bij de gevels van woningen op gaan leveren .

De Amsterdamse beleidsregel is hier te downloaden.

 

Geplaatst in evenementen | Een reactie plaatsen

“Onze buurt is een klankkast”

De UStG belt aan bij Ilse (40). Dit is een geanonimiseerd interview en Ilse is niet haar werkelijke naam. Zij woont met haar partner in een rustige straat in een bovenhuis in de binnenstad en jawel, ook zij heeft last van burengerucht door studenten.

USTG: “Het is moeilijk voor te stellen dat hier overlast is. Het is nu natuurlijk overdag, en het ziet er rustig uit.”

Ilse: “Het valt tegenwoordig erg mee. Ik denk dat we eens in de twee, drie weken last hebben. Het heeft te maken met de smalle straat en de manier waarop ons huis is gebouwd. Zodanig dat als er beneden op straat gepraat wordt, wij het bijna kunnen verstaan. Het huis is voorzien van alle moderne isolatie, dus daar kunnen we niet veel meer aan doen.”

Ze ervaart een verschil tussen last en overlast naargelang het al dan niet aanspreekbaar zijn van de mensen die het geluid produceren. Bij degenen die ze kent, kan ze langsgaan of zelfs appen. Als ze aangeeft dat er herrie is en vriendelijk vraagt of ze stil willen zijn, gaat dat meestal goed.

Anderen, verderop, kent ze niet en daar krijgt ze geen contact mee. Ze doen niet open als ze aanbelt en dat is erg onplezierig, vindt Ilse. Dat is een groot verschil in beleving.

Ilse: “Voordat we er een beetje grip op kregen, verstijfde ik bij lawaai, als een soort stressreactie. Je voelt dat je lijf heel actief wordt, waarbij je ook scherper gaat luisteren. Ook al stopt het daarna, dan moet je eerst weer uit die stresssituatie komen, voordat je kunt slapen. Dat maakt het zo lastig. De overlast zit voor een deel in je eigen reactie erop. Nu denk ik: ach, het zijn die studenten maar en die gaan zo meteen weer weg.”

Met andere omwonenden is Ilse onlangs een traject ingegaan met de huiseigenaren en de gemeente. De verantwoordelijken worden nu op hun gedrag aangesproken. Gelukkig is nu ook bij de studenten het besef gekomen dat zij rekening moeten houden met anderen. Ilse en andere omwonenden hopen dat de huisbaas van de studenten bij elke nieuwe lichting studenten de regels nog eens onder de aandacht brengt.

Ilse: “Ik heb steeds geprobeerd om me in te leven in de andere partij. Ik ben zelf ook student geweest. Wat zij doen, is voor hun leeftijd eigenlijk normaal gedrag, maar in een abnormale situatie. Dat je met een groepje aan het kletsen bent terwijl je je fiets van het slot afhaalt, is normaal gedrag. Maar het galmt hier enorm. De meeste studenten proberen zich volgens mij ook wel aan te passen aan de buurtbewoners, maar het gaat met ups en downs. Volgens mij is de uitdaging voor mensen met geluidsoverlast, om begrip en empathie te kweken voor de situatie, zonder te veel dingen door de vingers te zien en zonder al te gestrest te raken. Het is fijn dat de huiseigenaren nu ook wat druk zetten.”

USTG: “Als je weet dat je straat fungeert als een klankkast en je bent daar in de loop van jaren verscheidene malen op geattendeerd, zou je toch wel eens mogen denken, laten we eens wat zachter doen bij het weggaan en weer thuiskomen.”

Ilse: “Dat doen de meesten ook. Maar ze krijgen natuurlijk ook wel eens bezoek.”

USTG: “Bezoek is prima, maar als dat 20 of 30 man is, is dat een feestje en dan huur je toch een zaaltje.”

Ilse: “Niet als je al met meer dan tien in een huis woont. En als ze dan met zijn allen weggaan… Inmiddels gaan ze eigenlijk altijd redelijk bijtijds weg. Ik hoor ze tegenwoordig ook ‘ssst ssst’ naar elkaar zeggen. Het dringt dus wel door. Het is te hopen dat het niet alleen met deze groep een tijdje goed gaat, maar dat de afspraken bij nieuwe bewoners worden doorgegeven.”

USTG: “Ze beïnvloeden ook elkaar, bijvoorbeeld als een groep rustig buiten zit en er komt er eentje bij die gilt: ‘we gaan zuipen’ en de muziek keihard aanzet, dan schreeuwt de hele massa mee.”

Ilse: “Ja, dan krijg je groepsdruk en dat maakt het soms lastig. Dat hoort bij 20-jarigen en dat gaat zo af en toe sowieso gebeuren. Maar eigenlijk hebben we op dit moment relatief het meeste last van langslopende en langsfietsende groepen mensen. Ze komen naar je toe lopen of fietsen, je wordt wakker, ze lopen door en je slaapt weer in. Maar elke keer dat je wakker wordt, denk je: staan ze stil of bewegen ze? En als ze bewegen, zijn ze zo weer weg. Staan ze stil, dan vraag je je af: wie zijn het, hoe lang gaat dit duren?

In het begin zijn er echt wel momenten geweest waarin ik me afvroeg of het wel slim is geweest om dit huis te kopen. Maar op dit moment ben ik blij met hoe het er nu aan toegaat en woon ik met veel plezier in deze wijk.”

Geplaatst in buren | Een reactie plaatsen

Splitsingsvergunning Adenauerlaan ingetrokken

Naar aanleiding van ons bezwaar tegen de splitsingsvergunning van de flats aan de Adenauerlaan in Kanaleneiland heeft Mitros de aanvraag voor de reeds verleende splitsingsvergunning Adenauerlaan ingetrokken. Daarop heeft de gemeente besloten de splitsingsvergunning in te trekken.
Wat blijkt namelijk het geval. In de Huisvestingsverordening wordt voor woningcorporaties een uitzondering gemaakt met betrekking tot een normaal gesproken vereiste splitsingsvergunning. Woningcorporatie hebben deze vergunning niet nodig indien de vloer van de te splitsen appartementen van een steenachtige materiaal is gemaakt. Bij deze flats uit de jaren 50 is dat het geval.
De behandelende ambtenaren bleken kennelijk niet op de hoogte van deze uitzonderingsregel en namen de aanvraag gewoon in behandeling.

Geluidsisolatie

Naar aanleiding van klachten over de geluidsisolatie van de zgn Qatarflats had onze stichting bezwaar gemaakt tegen de splitsingsvergunning omdat uit niets bleek dat de geluidisolatie tussen de appartementen wel voldeed aan de gemeentelijke eisen. Nu is dus gebleken dat Mitros deze vergunning niet nodig had. Of dat de legeskosten van ruim
€ 18.000 ook daadwerkelijk betaald zijn en/of worden terugbetaald weten wij niet.
In het geval van de Qatarflats was de eigenaar geen woningcorporatie (meer) en daarom gold de vrijstelling hier niet. Uit geluidmetingen is gebleken dat de geluidisolatie van deze Qatarflats (vergelijkbaar met Adenauerlaan) niet voldoet aan de gemeentelijke eisen.

Bouwstop

Van een aspirant koper van één van de appartementen hebben wij vernomen dat er een bouwstop is opgelegd waardoor de verbouwwerkzaamheden stilliggen. Dat zou gebeurd zijn door ons bezwaar. Maar aangezien wij helemaal niet gevraagd hebben om een bouwstop is dat bijzonder onwaarschijnlijk.

Geplaatst in buren, Geen categorie | Een reactie plaatsen

Herrie in het Stationsgebied

Het is even zoeken naar de ingang van de hoge flat aan de Stationsstraat, de Radboudveste, waar we een inwoonster interviewen. De mevrouw, we noemen haar voor het gemak Josje, blijft graag anoniem, al zullen de plaatselijke autoriteiten haar verhaal zeker herkennen. Ze zit al 6 jaar in de bouwherrie overdag en heeft ’s nachts veel overlast van joelende, hard lachende en schreeuwende bezoekers van de feesten in Tivoli bij het naar binnen gaan en verlaten van het gebouw. En van gasten die tot zeer laat op de terrassen zitten bij Tivoli en Danel aan de Vredenburgkade en op de trappen aan het water tot soms wel ‘s ochtends 04.00 uur of later (de trappen zijn eigendom van de gemeente, maar die handhaaft niet). Er komen per avond zo´n 3000 mensen in Tivoli. Het geluid op de verdieping waar Josje woont, komt als een grote galm tegen haar flatgebouw. De ramen isoleren onvoldoende. Om zes uur komt de gemeente schoonmaken met een lawaaiig karretje en rond 6 uur, half 7 beginnen de bouwvakkers weer (voor 7 uur mag officieel niet gewerkt worden, maar wie houdt zich daar aan). Er is geen luchtventilatie in de hele flat, maar met open raam slapen is ook geen optie. Ze zou dolgraag, na zes jaren van deze overlast, eens willen slapen van 23.00 uur tot 7.00 uur ‘s ochtends.

Lees verder…

Geplaatst in bouwlawaai, horeca | Een reactie plaatsen

Qatarflats voldoen niet aan geluidseisen

Onlangs was in het nieuws dat minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer schreef dat er bij de gang van zaken bij de verkoop van de zgn. Qatarflats in Kanaleneiland geen regels zijn overtreden. Daarbij doelde zij op landelijke regelgeving. Er is echter ook lokale, Utrechtse, regelgeving waar de minister niet over gaat.

Onderdeel van de deal met de Qatarflats is geweest dat de woningen kadastraal gesplitst werden. Hierdoor kunnen de woningen apart verkocht worden, ook wel uitponden genoemd. Door dit kadastraal splitsen ontstond een aanzienlijke waardevermeerdering.

Om kadastraal te kunnen splitsen is een splitsingsvergunning nodig. Deze moet worden aangevraagd bij de Gemeente Utrecht. De aanvraag moet dan getoetst worden aan de Utrechtse Beleidsregel Splitsen en Omzetten. In deze beleidsregel is een zgn leefbaarheidstoets opgenomen. Onderdeel van deze leefbaarheidstoets is dat er eisen gesteld worden aan de geluidsisolatie tussen de woningen.

De UStG heeft deze splitsingsvergunning kunnen bemachtigen. Daaruit bleek in het geheel niet dat er enige aandacht is geweest voor geluid dan wel geluidsisolatie tussen de woningen.

Daarop heeft de UStG in 2 woningen de geluidsisolatie laten doormeten. Het meetresultaat voldeed niet aan de eisen van de Utrechtse beleidsregel.

Onlangs heeft de gemeente Utrecht een splitsingsvergunning afgegeven voor flats in de Adenauerlaan. Omdat ook hier getwijfeld wordt aan de geluidsisolatie tussen deze woningen heeft de UStG bezwaar gemaakt tegen deze splitsingsvergunning.

Geplaatst in buren | Een reactie plaatsen

Buurtoverlast een kwestie van slikken of stikken?

De USTG sprak met Anja, die laat zien hoe onder meer de gemeente kan worden ingezet om erger te voorkomen.

Studentenhuisvesting en kamertrainingscentrum

Anja heeft een koophuis in Utrecht. Zij heeft steeds alles wat zij deed om te voorkomen dat er een studentenhuis naast haar kwam, op papier gezet. Zo´n proces vergt een lange adem. Er gaan jaren overheen en anders vergeet je wat wanneer is ondernomen en wie je daarvoor gesproken hebt. Naast haar woonde een jong gezin, dat veel overlast ondervond van een nog altijd bestaand corpsballenhuis aan hun andere kant.

“Daar wonen tien jongens van een studentenvereniging. Dat gezin heeft vanwege die overlast hun huis verkocht aan een stichting die er een kamertrainingscentrum (KTC) van maakte voor acht jongeren. Daar zou 24-uursbegeleiding zijn, maar de leiding was er slechts van het eind van de middag tot een deel van de ochtend. Dat kwam bovenop de overlast van die studenten en ging gepaard met veel herrie en ook schade. Zo heb ik door hen drie maal schade aan het dak gehad. Dat huis heeft aan de achterkant een stalen brandtrap die door de jongeren gebruikt werd. Na een brand in juni 2015 is het huis gesloten.”

Anja voorzag dat het een ideaal studentenhuis zou zijn, dus wilde zij direct aan de slag om overlast te voorkomen, maar zij wist niet hoe. De wijkagent wees haar op een mailadressenbestand in de buurt. Een van de omwonenden verschafte haar die lijst en Anja schreef een buurtmail, in de hoop op steun. Vervolgens schakelde zij haar buurtbureau in. Het was zomervakantie en bij de gemeente was iedereen weg of slecht bereikbaar. Zij begon haar acties in juli 2015 en in november 2017 was duidelijk dat dit pand de woonbestemming bleef houden. Zo lang heeft dat geduurd.

Lees verder

Geplaatst in buren | Een reactie plaatsen

Geluid in de gemeenteraadsverkiezingen

Geluidoverlast/hinder wordt wel gezien als het belangrijkste milieuprobleem van de toekomst. Zeker in een stedelijke omgeving. Daarom hebben we de verkiezingsprogramma’s van de 10 partijen die nu in de gemeenteraad zitten eens nageplozen op dit onderwerp.
Het enige wat we hiervoor gedaan hebben is het aantal keren geteld dat het woord “geluid” in de verkiezingsprogramma’s voorkwam.
En dan krijg je het volgende overzicht.
Afbeelding 1

In de eerste kolom staat het aantal keren dat het woord in totaal in het betreffende verkiezingsprogramma voorkomt. Maar omdat het ene verkiezingsprogramma meer bladzijdes heeft dan de andere is bovendien gekeken hoe vaak het woord voorkomt per pagina, een soort van relatieve score dus.
En daardoor resulteert dat de Partij voor Dieren het meest aandacht besteed aan geluid.
Hekkesluiter is het CDA die het presteert om in 46 pagina’s niet één keer het woord geluid te noemen.

Geplaatst in gemeenteraadsverkiezingen | Een reactie plaatsen