Gratis juridisch advies bij burenoverlast

Wat kun je doen als je (geluids)overlast hebt van de buren?
Bij overlast is niet voor iedereen direct duidelijk wat je moet of kunt doen en de stap naar officiële instanties is soms groot.
Juristen van de Rijksuniversiteit Groningen hebben daarom een website opgezet waar burgers (uit heel Nederland) anoniem gratis juridisch advies ontvangen wanneer zij te maken hebben met (geluid)overlast door buurtbewoners: overlastadvies.nl.

Geplaatst in buren | Een reactie plaatsen

Ook in Rotterdam minder evenementengeluid

Laatst was nog in het nieuws dat Utrecht de lawaaiigste stad is van het land. Dat betrof voornamelijk het geluid van wegverkeer. Maar inmiddels blijkt Utrecht nu ook nog de stad te zijn waarbij het meeste evenementengeluid wordt toegestaan.

In Rotterdam zijn in 2019 voor een aantal evenementenlocaties profielen opgesteld waarin ook maximale geluidsbelastingen bij woningen zijn opgenomen. In Rotterdam is het geluidniveau afhankelijk gesteld van het aantal bezoekers:

In Utrecht mag elk evenement 95 dBC produceren. Enkele evenementen per jaar (bijv. Koningsdag) mogen zelfs 105 dBC aan de gevel van een woning produceren. Uitgaande van een middelgroot evenement is er al gauw 10 dBC minder geluid. Daarnaast zijn er ook bindende regels voor rust en herstelperiodes tussen evenementen op een locatie. Hoe groter het evenement, hoe langer deze periodes moeten zijn.
In de locatieprofielen die nu in Utrecht worden vastgesteld staat niets over rust en herstelperiodes.

Gehoorschade
Zowel in Rotterdam als Amsterdam is er ook aandacht voor preventie van gehoorschade voor de bezoekers van de evenementen. In Utrecht blijkt daar in het geheel geen aandacht voor.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Horeca-overlast moet en zal onder de pet blijven

ingezonden brief:

Nog een paar maanden en het is 4 jaar geleden dat ik een wob-verzoek deed: 2 juni 2016. Op dat verzoek is nog steeds geen besluit genomen. Op het nemen van een besluit n.a.v. een wob-verzoek staat maximaal 8 weken.

Morgen tweede zitting bij de Raad van State. Op 15 januari 2019 was de eerste zitting. 

Nadat het 8 weken stil was gebleven na de indiening van de wob-verzoek van 2 juni 2016 stuurde ik een ingebrekestelling. De gemeente beweerde het wob-verzoek niet ontvangen te hebben. Er waren op die dag wel twee faxen van mij binnen gekomen maar die kon de gemeente niet vinden, zodat de gemeente niet kon bevestigen dat mijn wob-verzoek daarbij zat. De ingebrekestelling werd afgewezen. Dat ik de fax kon laten zien hielp niet, want de gemeente hield vol die niet ontvangen te hebben.

Op 22 augustus 2016 diende ik een bezwaarschrift in. Ruim 6 maanden later kwam het besluit op bezwaar. De wet schrijft voor dat een besluit op bezwaar binnen max. 12 weken moet worden genomen. In het besluit op bezwaar stond dat mijn wob-verzoek, hoewel onvindbaar, geacht werd te zijn ontvangen en dat mijn ingebrekestelling dus niet afgewezen had mogen worden. Met dat besluit schoot ik niets op want de informatie kreeg ik nog steeds niet. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Petitie voor minder geluidsoverlast

De petitie heeft betrekking op de Beleidsregel splitsen en omzetten. Daarin staat een regel opgenomen die bedoeld was om een minimale geluidsisolatie tussen woningen te waarborgen. Deze regel is echter zo knullig geformuleerd dat de regel geen eis bevat. De afdeling bij de gemeente (VTH) die daar over gaat heeft dat ook erkend, maar vind het niet nodig om dat op korte termijn te gaan repareren. Hierdoor wordt het door de gemeenteraad in 2015 beoogde doel al jaren niet bereikt.
Om op een kortere termijn de beleidsregel aangepast te krijgen hebben we hiervoor een petitie gestart.
Let op: het is van belang dat je tevens je adres, meisjesnaam bij gehuwde vrouwen  (ja ja, ook dat is gemeentebeleid) en geboortedatum vermeld. Als je dat nalaat tel je helaas niet mee voor de burgeragendering.
Naar de petitie
Je kunt hier meer lezen over de bedoeling van de petitie.

 

 

Geplaatst in buren | Een reactie plaatsen

Waarschuwing voor stilrekenen door gemeente

We kenden al diverse vormen van schoonrekenen maar de gemeente is nu serieus bezig gegaan met stilrekenen. Dat doet de afdeling VTH door allerlei trucjes toe te passen. De meeste mensen hebben er immers toch te weinig verstand van. En zolang niemand er bezwaar tegen maakt komen ze er gewoon mee weg.

Hoe gaat dat in z’n werk ?
Als er klachten/meldingen komen over geluidsoverlast dan kan het gebeuren dat de gemeente langskomt om geluidmetingen te verrichten. Hoe dat in z’n werk moet gaan staat allemaal beschreven in de zgn Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI).
Hierin staat bijvoorbeeld beschreven waar de geluidmeter moet worden opgesteld. Dat is bijvoorbeeld altijd 2 meter voor de gevel van een woning. Nu is dat natuurlijk niet altijd even praktisch uit te voeren. Toch handelt de gemeente Utrecht al jaren in strijd met dit voorschrift door geluidmeters aan regenpijpen te hangen.
De laatste tijd wordt daar echter nog iets aan toegevoegd. Er wordt, omdat er aan de regenpijp gemeten wordt, doodleuk 6 dB van het meetresultaat afgetrokken. Dit wordt uiteraard weer zgn. “wetenschappelijk” onderbouwd, maar die onderbouwing rammelt aan alle kanten.
Op deze manier wordt een praktisch argument, om niet volgens de voorschriften van de HMRI op 2 meter afstand te meten, nog eens extra misbruikt om meetresultaten flink naar beneden bij te stellen.
Als de gemeente bij jou met een geluidmeter aan een regenpijp komt meten en vertrouw je het niet, neem dan vooral kontakt met ons op.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Gemeente zet nog steeds onnodig lawaaige bladblazers in

Ondanks toezeggingen dat het alleen bij uitzondering nog zou gebeuren zet de gemeente nog steeds zeer lawaaige 2-takt bladblazers in.

Enkele jaren geleden heeft de gemeente een flink aantal electrische bladblazers in gebruik genomen. Maar in de herfst met dikke lagen van natte bladeren zouden ze niet zonder de oude 2-takt blazers kunnen omdat deze meer blaaskracht hebben.

Maar nu, in de herfst, zie je de 2-takt blazers overal. Ook daar waar nauwelijks bladeren liggen blazen ze zinloos bladeren van de ene plek naar de andere plek.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Ook in Breda gaat het evenementen-geluidniveau omlaag

Na Amsterdam ziet het er naar uit dat ook in Breda het toegestane geluid afkomstig van evenementen om laag gaat. Ook wil men de pompende bassen gaan reduceren en eindtijden vervroegen.

Daarnaast is het plan dat evenementenvergunningen tenminste 3 weken vóór het begin van het evenement verstrekt gaan worden. In Utrecht is het alles behalve abnormaal dat een vergunning officieel pas op de dag waarop het evenement begint verstrekt wordt. Gevolg is dat omwonenden moeilijk meer bezwaar kunnen maken.

Geplaatst in evenementen | Een reactie plaatsen

Geluidniveau binnen in de woning moet onderzocht zijn

De Raad van State heeft onlangs een duidelijke uitspraak gedaan met betrekking tot evenementengeluid. De gemeente moet nl. onderzocht hebben hoe de geluidsisolatie is van de gevels van omliggende woningen. De Raad van State schrijft in de uitspraak:
“Een inventarisatie van de geluidsisolerende werking van de gevels van (een aantal van) omliggende (maatgevende) woningen is niet gemaakt en inzicht in de verwachte binnenwaarde van die woningen was er niet. Naar het oordeel van de Afdeling had dit wel in de rede gelegen. Een afweging van de belangen om te beoordelen of geluidshinder onaanvaardbaar is, kan – zoals de rechtbank ook heeft overwogen – niet worden verricht als geen inzicht bestaat in de relevante feiten en de af te wegen belangen.”

Locatieprofielen

De gemeente Utrecht is bezig voor een 40-tal evenementenlocaties in stad zgn locatieprofielen op te stellen. Tot nu toe is er naar de binnenwaarde van omliggende woningen nog geen enkel onderzoek gedaan. Als ze dat onderzoek niet gaan uitvoeren dan kunnen omwonenden straks met deze uitspraak in de hand de evenementenvergunningen gaan aanvechten.

Geplaatst in evenementen, Geen categorie | Getagged | Een reactie plaatsen

Woonoverlast per 1 september verboden

Krap 9 maanden na ons initiatief om de Wet aanpak woonoverlast ook in Utrecht ingevoerd te krijgen gaat dat per 1 september nu echt gebeuren.
Het oorspronkelijke raadsvoorstel van de burgemeester was sterk afgezwakt. Dankzij met name GroenLinks en SP is dat nu aangepast en komt artikel 2:38a in de APV aardig overeen met het voorbeeldartikel van de VNG. Uitgesproken tegenstanders van het verbod op woonoverlast bleken Student & Starter en D66 te zijn. Wellicht vreest hun achterban, als potentiële woonoverlast veroorzakers, de gevolgen van de invoering van de wet.

artikel in APV mbt woonoverlast

Al met al kunnen we tevreden zijn met het resultaat. Hoe eea straks gaat uitpakken moeten we nog gaan afwachten.

Geplaatst in buren | Een reactie plaatsen

Raadsinformatieavond over aanpak woonoverlast

Naar aanleiding van onze petitie/burgeragendering is er aanstaande donderdag avond 14 maart om 21 uur een raadsinformatieavond over de Wet Aanpak Woonoverlast. Als je wilt kun je hier inspreken. Je kunt dan bijvoorbeeld als ervaringsdeskundige je verhaal kwijt hoe het is om overlast te hebben van andere bewoners.
De UStG zal ook gaan inspreken maar daarbij komt meer de juridisch inhoudelijke kant aan bod. Het zou goed zijn als er meerdere bewoners hun eigen ervaringen met woonoverlast willen vertellen aan de gemeenteraadsleden.

Je kunt je hier aanmelden, uiterlijk tot woensdag 13 maart 9 uur.
Als je je aanmeldt of hulp nodig hebt mail ons even: info@ustg.nl

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen