Gemeente zet nog steeds onnodig lawaaige bladblazers in

Ondanks toezeggingen dat het alleen bij uitzondering nog zou gebeuren zet de gemeente nog steeds zeer lawaaige 2-takt bladblazers in.

Enkele jaren geleden heeft de gemeente een flink aantal electrische bladblazers in gebruik genomen. Maar in de herfst met dikke lagen van natte bladeren zouden ze niet zonder de oude 2-takt blazers kunnen omdat deze meer blaaskracht hebben.

Maar nu, in de herfst, zie je de 2-takt blazers overal. Ook daar waar nauwelijks bladeren liggen blazen ze zinloos bladeren van de ene plek naar de andere plek.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Ook in Breda gaat het evenementen-geluidniveau omlaag

Na Amsterdam ziet het er naar uit dat ook in Breda het toegestane geluid afkomstig van evenementen om laag gaat. Ook wil men de pompende bassen gaan reduceren en eindtijden vervroegen.

Daarnaast is het plan dat evenementenvergunningen tenminste 3 weken vóór het begin van het evenement verstrekt gaan worden. In Utrecht is het alles behalve abnormaal dat een vergunning officieel pas op de dag waarop het evenement begint verstrekt wordt. Gevolg is dat omwonenden moeilijk meer bezwaar kunnen maken.

Geplaatst in evenementen | Een reactie plaatsen

Geluidniveau binnen in de woning moet onderzocht zijn

De Raad van State heeft onlangs een duidelijke uitspraak gedaan met betrekking tot evenementengeluid. De gemeente moet nl. onderzocht hebben hoe de geluidsisolatie is van de gevels van omliggende woningen. De Raad van State schrijft in de uitspraak:
“Een inventarisatie van de geluidsisolerende werking van de gevels van (een aantal van) omliggende (maatgevende) woningen is niet gemaakt en inzicht in de verwachte binnenwaarde van die woningen was er niet. Naar het oordeel van de Afdeling had dit wel in de rede gelegen. Een afweging van de belangen om te beoordelen of geluidshinder onaanvaardbaar is, kan – zoals de rechtbank ook heeft overwogen – niet worden verricht als geen inzicht bestaat in de relevante feiten en de af te wegen belangen.”

Locatieprofielen

De gemeente Utrecht is bezig voor een 40-tal evenementenlocaties in stad zgn locatieprofielen op te stellen. Tot nu toe is er naar de binnenwaarde van omliggende woningen nog geen enkel onderzoek gedaan. Als ze dat onderzoek niet gaan uitvoeren dan kunnen omwonenden straks met deze uitspraak in de hand de evenementenvergunningen gaan aanvechten.

Geplaatst in evenementen, Geen categorie | Getagged | Een reactie plaatsen

Woonoverlast per 1 september verboden

Krap 9 maanden na ons initiatief om de Wet aanpak woonoverlast ook in Utrecht ingevoerd te krijgen gaat dat per 1 september nu echt gebeuren.
Het oorspronkelijke raadsvoorstel van de burgemeester was sterk afgezwakt. Dankzij met name GroenLinks en SP is dat nu aangepast en komt artikel 2:38a in de APV aardig overeen met het voorbeeldartikel van de VNG. Uitgesproken tegenstanders van het verbod op woonoverlast bleken Student & Starter en D66 te zijn. Wellicht vreest hun achterban, als potentiële woonoverlast veroorzakers, de gevolgen van de invoering van de wet.

artikel in APV mbt woonoverlast

Al met al kunnen we tevreden zijn met het resultaat. Hoe eea straks gaat uitpakken moeten we nog gaan afwachten.

Geplaatst in buren | Een reactie plaatsen

Raadsinformatieavond over aanpak woonoverlast

Naar aanleiding van onze petitie/burgeragendering is er aanstaande donderdag avond 14 maart om 21 uur een raadsinformatieavond over de Wet Aanpak Woonoverlast. Als je wilt kun je hier inspreken. Je kunt dan bijvoorbeeld als ervaringsdeskundige je verhaal kwijt hoe het is om overlast te hebben van andere bewoners.
De UStG zal ook gaan inspreken maar daarbij komt meer de juridisch inhoudelijke kant aan bod. Het zou goed zijn als er meerdere bewoners hun eigen ervaringen met woonoverlast willen vertellen aan de gemeenteraadsleden.

Je kunt je hier aanmelden, uiterlijk tot woensdag 13 maart 9 uur.
Als je je aanmeldt of hulp nodig hebt mail ons even: info@ustg.nl

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Petitie aangeboden

Op 21 februari is de petitie met betrekking tot de invoering van de Wet aanpak woonoverlast in de vorm van een burgeragendering aangeboden aan de burgemeester.

Naar verwachting zal het onderwerp eind maart in een Raadsinformatiebijeenkomst worden besproken. Daarvoor zijn we nog op zoek naar mensen (ervaringsdeskundigen) die hier willen komen inspreken. Neem daarvoor kontakt met ons op dan houden we je op de hoogte wanneer die bijeenkomst zal gaan plaatsvinden.

De tekst van de burgeragendering is hier te downloaden

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Petitie tegen woonoverlast

De UStG is een petitie gestart om de gemeenteraad van Utrecht er van te overtuigen dat woonoverlast verboden moet worden. Dat kan sinds juli 2017 maar vreemd genoeg heeft onze gemeenteraad daartoe de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) nog steeds niet aangepast.

Hoewel het sinds juli 2017 wettelijk mogelijk is zo’n verbod in de APV op te nemen en dat inmiddels door 200 gemeenten ook gedaan is, is daar in Utrecht nog geen sprake van. De Stichting wil met de handtekeningenactie de gemeente aansporen om daar nu zo spoedig mogelijk werk van te maken.

Met woonoverlast wordt niet alleen geluidhinder bedoeld, maar ook schelden, schreeuwen, intimidatie en agressie, rotzooi maken, met spullen en fietsen gooien, stank- en (hout)rookoverlast, dealen, ongedierte, hinderlijke huisdieren enz.

In 2017 is met grote meerderheid in Eerste en Tweede Kamer een wet aangenomen (‘Wet aanpak woonoverlast’) die de burgemeester de mogelijkheid geeft maatregelen te nemen die minder ver gaan dan huisuitzetting. Maar daartoe moet er wel eerst een verbod op woonoverlast opgenomen worden in de APV.

Ga naar de petitie

Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Horeca limiters wassen neus in Utrecht

Om geluidsoverlast voor omwonenden tegen te gaan krijgen horeca ondernemers zgn geluidssterktebegrenzers, ook wel limiters genoemd, voorgeschreven. In theorie kan hiermee het (muziek)geluid in bijv. een café begrensd worden op een vooraf ingesteld geluidsniveau. In zgn maatwerkvoorschriften staat dan opgenomen wat het maximaal toelaatbare geluidsniveau is. Tevens staat in de maatwerkvoorschriften vermeld dat in het zgn verzegelingsbewijs ook genoteerd moet worden wat zich “achter”de limiter bevindt. Bijv. het merk en type (eind)versterker en het aantal luidsprekers (met merk en type) en waar ze in de ruimte opgesteld staan. Als het maatwerkvoorschrift precies zou worden opgevolgd en niemand zit er met zijn vingers meer aan dan zou in theorie het geluid begrensd moeten zijn op het ingestelde geluidsniveau.

Maar wat is de praktijk. Diverse leveranciers van limiters stellen onomwonden op hun website dat er legio manieren zijn om limiters te omzeilen.
En hoe zit het in Utrecht ? Anders dan de leveranciers van limiters gelooft de gemeente Utrecht in het sprookje dat limiters waterdicht zijn. Dat als er eenmaal een limiter geinstalleerd is geen overschrijdingen van geluidsniveau’s meer te verwachten zijn. Bezwaar maken heeft geen zin want dat is het rotsvaste standpunt van de gemeente Utrecht. Je zult er dus mee naar de rechter moeten en dat kost tijd en geld. De gemeente laat, in het belang van de horeca ondernemer, de omwonenden in de kou staan.

citaat uit besluit op bezwaarschrift weigering handhavend op te treden

Hoe anders is dat in de regio Rijnmond. Daar worden zelfs workshops gegeven voor milieuambtenaren om ze bij te praten hoe zoal limiters worden omzeild. Want dat gebeurt volgens de Rotterdammers maar al te vaak.

Geplaatst in horeca | Getagged , | Een reactie plaatsen

In Amsterdam strengere geluidsnormen bij evenementen

Sinds dit jaar is in Amsterdam een nieuwe beleidsregel van kracht met grenswaarden voor het geluid van evenementen bij woningen. Deze grenswaarden zijn 10 tot 20 dB lager dan in Utrecht. Dit nieuwe beleid lijkt nu landelijk leidend te worden bij gerechtelijke uitspraken in dit soort zaken.
Ter vergelijking staan de toelaatbare grenswaarden aan de gevel voor Amsterdam en Utrecht hieronder weergegeven.

 AmsterdamUtrecht
muziekevenement85 dBC95 dBC
evenement waarbij muziek niet de hoofdrol speelt75 dBC95 dBC
bijzonder evenement (bv. Koningsdag)95 dBC105 dBC

In Amsterdam wordt alleen nog een grenswaarde gesteld voor dBC. In Utrecht wordt tevens nog dBA gehanteerd maar dat heeft in de meeste gevallen geen meerwaarde meer. Dit komt doordat er tegenwoordig zoveel bassen in evenementengeluid zit dat dBC in de meeste gevallen maatgevend is.
Daarnaast wordt in Amsterdam nu onderscheid gemaakt tussen evenementen waarbij muziek wel of niet de hoofdrol speelt. Utrecht doet dat niet.

Als Utrecht dit beleid gaat (of zal moeten ?) volgen dan kan dat voor diverse evenementen  (Lepeltje, Bo(c)k/Streekbierfestival etc.) een 20 dBC lager geluidsniveau bij de gevels van woningen op gaan leveren .

De Amsterdamse beleidsregel is hier te downloaden.

 

Geplaatst in evenementen | Een reactie plaatsen

“Onze buurt is een klankkast”

De UStG belt aan bij Ilse (40). Dit is een geanonimiseerd interview en Ilse is niet haar werkelijke naam. Zij woont met haar partner in een rustige straat in een bovenhuis in de binnenstad en jawel, ook zij heeft last van burengerucht door studenten.

USTG: “Het is moeilijk voor te stellen dat hier overlast is. Het is nu natuurlijk overdag, en het ziet er rustig uit.”

Ilse: “Het valt tegenwoordig erg mee. Ik denk dat we eens in de twee, drie weken last hebben. Het heeft te maken met de smalle straat en de manier waarop ons huis is gebouwd. Zodanig dat als er beneden op straat gepraat wordt, wij het bijna kunnen verstaan. Het huis is voorzien van alle moderne isolatie, dus daar kunnen we niet veel meer aan doen.”

Ze ervaart een verschil tussen last en overlast naargelang het al dan niet aanspreekbaar zijn van de mensen die het geluid produceren. Bij degenen die ze kent, kan ze langsgaan of zelfs appen. Als ze aangeeft dat er herrie is en vriendelijk vraagt of ze stil willen zijn, gaat dat meestal goed.

Anderen, verderop, kent ze niet en daar krijgt ze geen contact mee. Ze doen niet open als ze aanbelt en dat is erg onplezierig, vindt Ilse. Dat is een groot verschil in beleving.

Ilse: “Voordat we er een beetje grip op kregen, verstijfde ik bij lawaai, als een soort stressreactie. Je voelt dat je lijf heel actief wordt, waarbij je ook scherper gaat luisteren. Ook al stopt het daarna, dan moet je eerst weer uit die stresssituatie komen, voordat je kunt slapen. Dat maakt het zo lastig. De overlast zit voor een deel in je eigen reactie erop. Nu denk ik: ach, het zijn die studenten maar en die gaan zo meteen weer weg.”

Met andere omwonenden is Ilse onlangs een traject ingegaan met de huiseigenaren en de gemeente. De verantwoordelijken worden nu op hun gedrag aangesproken. Gelukkig is nu ook bij de studenten het besef gekomen dat zij rekening moeten houden met anderen. Ilse en andere omwonenden hopen dat de huisbaas van de studenten bij elke nieuwe lichting studenten de regels nog eens onder de aandacht brengt.

Ilse: “Ik heb steeds geprobeerd om me in te leven in de andere partij. Ik ben zelf ook student geweest. Wat zij doen, is voor hun leeftijd eigenlijk normaal gedrag, maar in een abnormale situatie. Dat je met een groepje aan het kletsen bent terwijl je je fiets van het slot afhaalt, is normaal gedrag. Maar het galmt hier enorm. De meeste studenten proberen zich volgens mij ook wel aan te passen aan de buurtbewoners, maar het gaat met ups en downs. Volgens mij is de uitdaging voor mensen met geluidsoverlast, om begrip en empathie te kweken voor de situatie, zonder te veel dingen door de vingers te zien en zonder al te gestrest te raken. Het is fijn dat de huiseigenaren nu ook wat druk zetten.”

USTG: “Als je weet dat je straat fungeert als een klankkast en je bent daar in de loop van jaren verscheidene malen op geattendeerd, zou je toch wel eens mogen denken, laten we eens wat zachter doen bij het weggaan en weer thuiskomen.”

Ilse: “Dat doen de meesten ook. Maar ze krijgen natuurlijk ook wel eens bezoek.”

USTG: “Bezoek is prima, maar als dat 20 of 30 man is, is dat een feestje en dan huur je toch een zaaltje.”

Ilse: “Niet als je al met meer dan tien in een huis woont. En als ze dan met zijn allen weggaan… Inmiddels gaan ze eigenlijk altijd redelijk bijtijds weg. Ik hoor ze tegenwoordig ook ‘ssst ssst’ naar elkaar zeggen. Het dringt dus wel door. Het is te hopen dat het niet alleen met deze groep een tijdje goed gaat, maar dat de afspraken bij nieuwe bewoners worden doorgegeven.”

USTG: “Ze beïnvloeden ook elkaar, bijvoorbeeld als een groep rustig buiten zit en er komt er eentje bij die gilt: ‘we gaan zuipen’ en de muziek keihard aanzet, dan schreeuwt de hele massa mee.”

Ilse: “Ja, dan krijg je groepsdruk en dat maakt het soms lastig. Dat hoort bij 20-jarigen en dat gaat zo af en toe sowieso gebeuren. Maar eigenlijk hebben we op dit moment relatief het meeste last van langslopende en langsfietsende groepen mensen. Ze komen naar je toe lopen of fietsen, je wordt wakker, ze lopen door en je slaapt weer in. Maar elke keer dat je wakker wordt, denk je: staan ze stil of bewegen ze? En als ze bewegen, zijn ze zo weer weg. Staan ze stil, dan vraag je je af: wie zijn het, hoe lang gaat dit duren?

In het begin zijn er echt wel momenten geweest waarin ik me afvroeg of het wel slim is geweest om dit huis te kopen. Maar op dit moment ben ik blij met hoe het er nu aan toegaat en woon ik met veel plezier in deze wijk.”

Geplaatst in buren | Een reactie plaatsen