Petitie voor minder geluidsoverlast

De petitie heeft betrekking op de Beleidsregel splitsen en omzetten. Daarin staat een regel opgenomen die bedoeld was om een minimale geluidsisolatie tussen woningen te waarborgen. Deze regel is echter zo knullig geformuleerd dat de regel geen eis bevat. De afdeling bij de gemeente (VTH) die daar over gaat heeft dat ook erkend, maar vind het niet nodig om dat op korte termijn te gaan repareren. Hierdoor wordt het door de gemeenteraad in 2015 beoogde doel al jaren niet bereikt.
Om op een kortere termijn de beleidsregel aangepast te krijgen hebben we hiervoor een petitie gestart.
Let op: het is van belang dat je tevens je adres, meisjesnaam bij gehuwde vrouwen  (ja ja, ook dat is gemeentebeleid) en geboortedatum vermeld. Als je dat nalaat tel je helaas niet mee voor de burgeragendering.
Naar de petitie
Je kunt hier meer lezen over de bedoeling van de petitie.

 

 

Geplaatst in buren | Een reactie plaatsen

Waarschuwing voor stilrekenen door gemeente

We kenden al diverse vormen van schoonrekenen maar de gemeente is nu serieus bezig gegaan met stilrekenen. Dat doet de afdeling VTH door allerlei trucjes toe te passen. De meeste mensen hebben er immers toch te weinig verstand van. En zolang niemand er bezwaar tegen maakt komen ze er gewoon mee weg.

Hoe gaat dat in z’n werk ?
Als er klachten/meldingen komen over geluidsoverlast dan kan het gebeuren dat de gemeente langskomt om geluidmetingen te verrichten. Hoe dat in z’n werk moet gaan staat allemaal beschreven in de zgn Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI).
Hierin staat bijvoorbeeld beschreven waar de geluidmeter moet worden opgesteld. Dat is bijvoorbeeld altijd 2 meter voor de gevel van een woning. Nu is dat natuurlijk niet altijd even praktisch uit te voeren. Toch handelt de gemeente Utrecht al jaren in strijd met dit voorschrift door geluidmeters aan regenpijpen te hangen.
De laatste tijd wordt daar echter nog iets aan toegevoegd. Er wordt, omdat er aan de regenpijp gemeten wordt, doodleuk 6 dB van het meetresultaat afgetrokken. Dit wordt uiteraard weer zgn. “wetenschappelijk” onderbouwd, maar die onderbouwing rammelt aan alle kanten.
Op deze manier wordt een praktisch argument, om niet volgens de voorschriften van de HMRI op 2 meter afstand te meten, nog eens extra misbruikt om meetresultaten flink naar beneden bij te stellen.
Als de gemeente bij jou met een geluidmeter aan een regenpijp komt meten en vertrouw je het niet, neem dan vooral kontakt met ons op.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Gemeente zet nog steeds onnodig lawaaige bladblazers in

Ondanks toezeggingen dat het alleen bij uitzondering nog zou gebeuren zet de gemeente nog steeds zeer lawaaige 2-takt bladblazers in.

Enkele jaren geleden heeft de gemeente een flink aantal electrische bladblazers in gebruik genomen. Maar in de herfst met dikke lagen van natte bladeren zouden ze niet zonder de oude 2-takt blazers kunnen omdat deze meer blaaskracht hebben.

Maar nu, in de herfst, zie je de 2-takt blazers overal. Ook daar waar nauwelijks bladeren liggen blazen ze zinloos bladeren van de ene plek naar de andere plek.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Ook in Breda gaat het evenementen-geluidniveau omlaag

Na Amsterdam ziet het er naar uit dat ook in Breda het toegestane geluid afkomstig van evenementen om laag gaat. Ook wil men de pompende bassen gaan reduceren en eindtijden vervroegen.

Daarnaast is het plan dat evenementenvergunningen tenminste 3 weken vóór het begin van het evenement verstrekt gaan worden. In Utrecht is het alles behalve abnormaal dat een vergunning officieel pas op de dag waarop het evenement begint verstrekt wordt. Gevolg is dat omwonenden moeilijk meer bezwaar kunnen maken.

Geplaatst in evenementen | Een reactie plaatsen

Geluidniveau binnen in de woning moet onderzocht zijn

De Raad van State heeft onlangs een duidelijke uitspraak gedaan met betrekking tot evenementengeluid. De gemeente moet nl. onderzocht hebben hoe de geluidsisolatie is van de gevels van omliggende woningen. De Raad van State schrijft in de uitspraak:
“Een inventarisatie van de geluidsisolerende werking van de gevels van (een aantal van) omliggende (maatgevende) woningen is niet gemaakt en inzicht in de verwachte binnenwaarde van die woningen was er niet. Naar het oordeel van de Afdeling had dit wel in de rede gelegen. Een afweging van de belangen om te beoordelen of geluidshinder onaanvaardbaar is, kan – zoals de rechtbank ook heeft overwogen – niet worden verricht als geen inzicht bestaat in de relevante feiten en de af te wegen belangen.”

Locatieprofielen

De gemeente Utrecht is bezig voor een 40-tal evenementenlocaties in stad zgn locatieprofielen op te stellen. Tot nu toe is er naar de binnenwaarde van omliggende woningen nog geen enkel onderzoek gedaan. Als ze dat onderzoek niet gaan uitvoeren dan kunnen omwonenden straks met deze uitspraak in de hand de evenementenvergunningen gaan aanvechten.

Geplaatst in evenementen, Geen categorie | Getagged | Een reactie plaatsen

Woonoverlast per 1 september verboden

Krap 9 maanden na ons initiatief om de Wet aanpak woonoverlast ook in Utrecht ingevoerd te krijgen gaat dat per 1 september nu echt gebeuren.
Het oorspronkelijke raadsvoorstel van de burgemeester was sterk afgezwakt. Dankzij met name GroenLinks en SP is dat nu aangepast en komt artikel 2:38a in de APV aardig overeen met het voorbeeldartikel van de VNG. Uitgesproken tegenstanders van het verbod op woonoverlast bleken Student & Starter en D66 te zijn. Wellicht vreest hun achterban, als potentiële woonoverlast veroorzakers, de gevolgen van de invoering van de wet.

artikel in APV mbt woonoverlast

Al met al kunnen we tevreden zijn met het resultaat. Hoe eea straks gaat uitpakken moeten we nog gaan afwachten.

Geplaatst in buren | Een reactie plaatsen

Raadsinformatieavond over aanpak woonoverlast

Naar aanleiding van onze petitie/burgeragendering is er aanstaande donderdag avond 14 maart om 21 uur een raadsinformatieavond over de Wet Aanpak Woonoverlast. Als je wilt kun je hier inspreken. Je kunt dan bijvoorbeeld als ervaringsdeskundige je verhaal kwijt hoe het is om overlast te hebben van andere bewoners.
De UStG zal ook gaan inspreken maar daarbij komt meer de juridisch inhoudelijke kant aan bod. Het zou goed zijn als er meerdere bewoners hun eigen ervaringen met woonoverlast willen vertellen aan de gemeenteraadsleden.

Je kunt je hier aanmelden, uiterlijk tot woensdag 13 maart 9 uur.
Als je je aanmeldt of hulp nodig hebt mail ons even: info@ustg.nl

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Petitie aangeboden

Op 21 februari is de petitie met betrekking tot de invoering van de Wet aanpak woonoverlast in de vorm van een burgeragendering aangeboden aan de burgemeester.

Naar verwachting zal het onderwerp eind maart in een Raadsinformatiebijeenkomst worden besproken. Daarvoor zijn we nog op zoek naar mensen (ervaringsdeskundigen) die hier willen komen inspreken. Neem daarvoor kontakt met ons op dan houden we je op de hoogte wanneer die bijeenkomst zal gaan plaatsvinden.

De tekst van de burgeragendering is hier te downloaden

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Petitie tegen woonoverlast

De UStG is een petitie gestart om de gemeenteraad van Utrecht er van te overtuigen dat woonoverlast verboden moet worden. Dat kan sinds juli 2017 maar vreemd genoeg heeft onze gemeenteraad daartoe de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) nog steeds niet aangepast.

Hoewel het sinds juli 2017 wettelijk mogelijk is zo’n verbod in de APV op te nemen en dat inmiddels door 200 gemeenten ook gedaan is, is daar in Utrecht nog geen sprake van. De Stichting wil met de handtekeningenactie de gemeente aansporen om daar nu zo spoedig mogelijk werk van te maken.

Met woonoverlast wordt niet alleen geluidhinder bedoeld, maar ook schelden, schreeuwen, intimidatie en agressie, rotzooi maken, met spullen en fietsen gooien, stank- en (hout)rookoverlast, dealen, ongedierte, hinderlijke huisdieren enz.

In 2017 is met grote meerderheid in Eerste en Tweede Kamer een wet aangenomen (‘Wet aanpak woonoverlast’) die de burgemeester de mogelijkheid geeft maatregelen te nemen die minder ver gaan dan huisuitzetting. Maar daartoe moet er wel eerst een verbod op woonoverlast opgenomen worden in de APV.

Ga naar de petitie

Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Horeca limiters wassen neus in Utrecht

Om geluidsoverlast voor omwonenden tegen te gaan krijgen horeca ondernemers zgn geluidssterktebegrenzers, ook wel limiters genoemd, voorgeschreven. In theorie kan hiermee het (muziek)geluid in bijv. een café begrensd worden op een vooraf ingesteld geluidsniveau. In zgn maatwerkvoorschriften staat dan opgenomen wat het maximaal toelaatbare geluidsniveau is. Tevens staat in de maatwerkvoorschriften vermeld dat in het zgn verzegelingsbewijs ook genoteerd moet worden wat zich “achter”de limiter bevindt. Bijv. het merk en type (eind)versterker en het aantal luidsprekers (met merk en type) en waar ze in de ruimte opgesteld staan. Als het maatwerkvoorschrift precies zou worden opgevolgd en niemand zit er met zijn vingers meer aan dan zou in theorie het geluid begrensd moeten zijn op het ingestelde geluidsniveau.

Maar wat is de praktijk. Diverse leveranciers van limiters stellen onomwonden op hun website dat er legio manieren zijn om limiters te omzeilen.
En hoe zit het in Utrecht ? Anders dan de leveranciers van limiters gelooft de gemeente Utrecht in het sprookje dat limiters waterdicht zijn. Dat als er eenmaal een limiter geinstalleerd is geen overschrijdingen van geluidsniveau’s meer te verwachten zijn. Bezwaar maken heeft geen zin want dat is het rotsvaste standpunt van de gemeente Utrecht. Je zult er dus mee naar de rechter moeten en dat kost tijd en geld. De gemeente laat, in het belang van de horeca ondernemer, de omwonenden in de kou staan.

citaat uit besluit op bezwaarschrift weigering handhavend op te treden

Hoe anders is dat in de regio Rijnmond. Daar worden zelfs workshops gegeven voor milieuambtenaren om ze bij te praten hoe zoal limiters worden omzeild. Want dat gebeurt volgens de Rotterdammers maar al te vaak.

Geplaatst in horeca | Getagged , | Een reactie plaatsen