Geluidseisen bij woningomzetten en splitsen

Sinds eind 2015 staat er in de Beleidsregel woningomzetten en splitsen een regel opgenomen m.b.t. de geluidsisolatie:

De NEN 5077 waarnaar verwezen wordt is uitsluitend een omschrijving van hoe geluidsisolatie moet worden gemeten. Daarin staat dus geen minimumwaarde en ook geen grenswaarde.

Uit het verslag van de commissie S&R van 5-11-2015 en het verslag van de raadsvergadering van 26 -11-205 valt echter op te maken dat bedoeld is dat er voldaan moet worden aan de nieuwbouw eisen uit het Bouwbesluit. De desbetreffende artikelen (3.16 1e en 2e lid en 3.17 1e en 2e lid) in het Bouwbesluit zien er zo uit:

De eerste 2 artikelen zijn van o.a. toepassing bij appartementen. Deze worden regelmatig omgezet voor bijv. studentenbewoning of buitenlandse arbeidsmigranten. De laatste 2 artikelen zijn van toepassing in het geval de woning naast je wordt omgezet of gesplitst.
Het verschil tussen 1e en 2e lid is in beide gevallen dat het eerste lid een hogere geluidsisolatie (52 dB) voorschrijft voor de scheiding tussen een verblijfsruimte aan de ene kant en een besloten ruimte aan de andere kant, wat evt. ook een verblijfsruimte kan zijn maar ook bijv. een badkamer, gang of toilet. Het 2e lid schrijft een wat lagere geluidsisolatie (47 dB) voor voor de scheiding tussen 2 niet-verblijfsruimten bijv. tussen een badkamer, gang of toilet aan de ene kant en een badkamer, gang of toilet aan de andere kant.

Deze 4 regels zijn eventueel samen te voegen tot de deze 2 regels:

Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende woonfunctie is niet kleiner dan 52 dB.

Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen ruimte van een aangrenzende woonfunctie is niet kleiner dan 47 dB.

Je kunt woonfunctie eventueel ook vervangen door gebruiksfunctie, daarmee worden evt. andere naastgelegen functies (bijv. onderwijs, kantoor etc.) ook beschermd.

Er kan ook verwezen worden naar deze artikelen in het Bouwbesluit maar het Bouwbesluit wordt waarschijnlijk binnen een jaar vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgevingĀ  (Bbl).

Hoe gaat zo’n geluidmeting in z’n werk ?
In de ene woning wordt een harde ruis (>100dB) geproduceerd.
Dan wordt in beide woningen het geluidniveau gemeten.
Het geluidniveau-verschil moet dan tenminste 52 dB zijn.
Dat wil dus zeggen dat de muur of de vloer tenminste 52 dB aan geluid moet tegenhouden/isoleren.
Als dit verschil kleiner is, dus er is dan te weinig geluidsisolatie, dan kan er geen splitsings- of omzettingsvergunning worden afgegeven.