Evenementengeluid beteugeld

Huidige beleidsregel
In Utrecht is er in 2009 een beleidsregel van kracht geworden waarbij het toegestaan werd dat er, gemiddeld over 2 minuten, een geluidsniveau mag zijn van 80 dBA en 95 dBC aan de gevel van een woning. Daarvóór was er een LAmax (het kortstondig gemeten maximale geluidniveau ook wel piekniveau genoemd) van 80 dBA toegestaan. Het was  daarmee een versoepeling van de toen bestaande eis van ca 10 dBA. De toenmalige wijkraad Binnenstad heeft er dan ook een negatief advies over uitgebracht.

Geluidsniveau in de woning
In 1996 is er al door de Milieudienst van de provincie Limburg een rapport uitgebracht waarin wordt voorgerekend dat er met geluidsniveau’s binnen in een woning niet meer zonder stemverheffing gepraat kan worden als het geluid dat van buiten komt meer is dan 50 dBA. Om deze reden zijn er inmiddels diverse uitspraken geweest van de Raad van State dat de gemeente op z’n minst onderzocht moet hebben dat dit geluidniveau binnen in een woning niet zal worden overschreden.

Locatieprofielen
De gemeente Utrecht is bezig om voor 39 evenementen locaties zgn locatieprofielen op te stellen. Als je nu zou denken dat er dan gelijk onderzoek wordt gedaan naar dit geluidniveau binnen in woningen op deze 39 locaties dan heb je dat mis.
De Beleidsregel uit 2009 blijft gewoon van kracht.

Hoeveel geluid isoleert een gevel van een woning ?
Voor nieuwere woningen die minder dan 25 jaar oud zijn zou moeten gelden dat de gevel tenminste 20 dB geluid moet tegenhouden. Maar voor oudere woningen geldt dat meestal niet. Bijvoorbeeld bij slaapkamers onder het pannendak van een monumentale woning zal de geluidsisolatie slechts 10-15 dB bedragen. Dat betekent dat er in deze (slaap)kamers met de huidige Beleidsregel een geluidniveau wordt toegestaan van ca. 70 dBA, een geluidniveau waarbij je je niet verstaanbaar kan maken laat staan kunt slapen.

Ander rekenvoorbeeld.
Stel er is vooraf onderzoek gedaan naar de geluidsisolatie van je gevel en/of dak. Daaruit kwam als resultaat dat de gevel/dak 17 dB isoleert. Dan mag er als gevolg van evenementen nog maar 67 dBA aan je gevel gemeten worden. Dat is 13 dBA minder dan nu. En dat is een goed hoorbaar verschil !