Evenementen

Hoe het evenementengeluid van buitenevenementen geregeld is verschilt per gemeente, daar is geen landelijke regeling voor.
Het onderstaande geldt alleen voor de gemeente Utrecht.

De zgn. Beleidsregel is hier terug te vinden.

In het kort komt het er op neer dat je bij de dichtstbijzijnde woning (t.o.v. het evenement), niet meer dan 80 dBA buiten aan de gevel gemeten, aan geluid mag verwachten. Afhankelijk van de kwaliteit van de geluidwering van je gevel (bij dichte ramen) betekent dat dat je binnen tot wel 65 dBA aan geluid kunt verwachten. Dat is best veel, gewoon praten met elkaar is moeilijk of onmogelijk. Als je niet in de dichtstbijzijnde woning woont, maar verder weg, dan betekent dat dat je ook minder geluid mag verwachten.

De handhaving van evenementengeluid is in Utrecht beroerd.
Voor tips wat je er aan kunt doen gelden dezelfde als genoemd bij Horeca.