Buren

Geluid van buren is niet altijd makkelijk aan te pakken.

Als het om nachtelijke geluidsoverlast gaat kan art. 431 van het Wetboek van Strafrecht wellicht uitkomst bieden: Met geldboete van de eerste categorie wordt gestraft hij die rumoer of burengerucht verwekt waardoor de nachtrust kan worden verstoord.
De politie moet dat constateren en kan dan, evt na een waarschuwing, een boete opleggen.

In de gemeente Utrecht worden er sinds enkele jaren eisen gesteld aan de geluidsisolatie bij woningomzetting (naar onzelfstandige woonruimte) en splitsingen. De manier waarop eea wordt geformuleerd is echter bijzonder knullig. Zo moet er een zgn.”Geluidisolatieplan” worden opgesteld. Nergens staat echter omschreven wat een dergelijk plan moet inhouden.