Splitsingsvergunning Adenauerlaan ingetrokken

Naar aanleiding van ons bezwaar tegen de splitsingsvergunning van de flats aan de Adenauerlaan in Kanaleneiland heeft Mitros de aanvraag voor de reeds verleende splitsingsvergunning Adenauerlaan ingetrokken. Daarop heeft de gemeente besloten de splitsingsvergunning in te trekken.
Wat blijkt namelijk het geval. In de Huisvestingsverordening wordt voor woningcorporaties een uitzondering gemaakt met betrekking tot een normaal gesproken vereiste splitsingsvergunning. Woningcorporatie hebben deze vergunning niet nodig indien de vloer van de te splitsen appartementen van een steenachtige materiaal is gemaakt. Bij deze flats uit de jaren 50 is dat het geval.
De behandelende ambtenaren bleken kennelijk niet op de hoogte van deze uitzonderingsregel en namen de aanvraag gewoon in behandeling.

Geluidsisolatie

Naar aanleiding van klachten over de geluidsisolatie van de zgn Qatarflats had onze stichting bezwaar gemaakt tegen de splitsingsvergunning omdat uit niets bleek dat de geluidisolatie tussen de appartementen wel voldeed aan de gemeentelijke eisen. Nu is dus gebleken dat Mitros deze vergunning niet nodig had. Of dat de legeskosten van ruim
€ 18.000 ook daadwerkelijk betaald zijn en/of worden terugbetaald weten wij niet.
In het geval van de Qatarflats was de eigenaar geen woningcorporatie (meer) en daarom gold de vrijstelling hier niet. Uit geluidmetingen is gebleken dat de geluidisolatie van deze Qatarflats (vergelijkbaar met Adenauerlaan) niet voldoet aan de gemeentelijke eisen.

Bouwstop

Van een aspirant koper van één van de appartementen hebben wij vernomen dat er een bouwstop is opgelegd waardoor de verbouwwerkzaamheden stilliggen. Dat zou gebeurd zijn door ons bezwaar. Maar aangezien wij helemaal niet gevraagd hebben om een bouwstop is dat bijzonder onwaarschijnlijk.

Dit bericht is geplaatst in buren, Geen categorie. Bookmark de permalink.