Qatarflats voldoen niet aan geluidseisen

Onlangs was in het nieuws dat minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer schreef dat er bij de gang van zaken bij de verkoop van de zgn. Qatarflats in Kanaleneiland geen regels zijn overtreden. Daarbij doelde zij op landelijke regelgeving. Er is echter ook lokale, Utrechtse, regelgeving waar de minister niet over gaat.

Onderdeel van de deal met de Qatarflats is geweest dat de woningen kadastraal gesplitst werden. Hierdoor kunnen de woningen apart verkocht worden, ook wel uitponden genoemd. Door dit kadastraal splitsen ontstond een aanzienlijke waardevermeerdering.

Om kadastraal te kunnen splitsen is een splitsingsvergunning nodig. Deze moet worden aangevraagd bij de Gemeente Utrecht. De aanvraag moet dan getoetst worden aan de Utrechtse Beleidsregel Splitsen en Omzetten. In deze beleidsregel is een zgn leefbaarheidstoets opgenomen. Onderdeel van deze leefbaarheidstoets is dat er eisen gesteld worden aan de geluidsisolatie tussen de woningen.

De UStG heeft deze splitsingsvergunning kunnen bemachtigen. Daaruit bleek in het geheel niet dat er enige aandacht is geweest voor geluid dan wel geluidsisolatie tussen de woningen.

Daarop heeft de UStG in 2 woningen de geluidsisolatie laten doormeten. Het meetresultaat voldeed niet aan de eisen van de Utrechtse beleidsregel.

Onlangs heeft de gemeente Utrecht een splitsingsvergunning afgegeven voor flats in de Adenauerlaan. Omdat ook hier getwijfeld wordt aan de geluidsisolatie tussen deze woningen heeft de UStG bezwaar gemaakt tegen deze splitsingsvergunning.

Dit bericht is geplaatst in buren. Bookmark de permalink.