Lief geeft overlast in de hele stad – gemeente staat erbij en kijkt er naar

In het AD van 4 september stond een artikel over de tientallen klachten die er waren binnen gekomen over geluidoverlast van het Lief Festival bij plas Strijkviertel in De Meern. Er zouden door de gemeente in diverse wijken geluidmetingen gedaan zijn en geen overschrijdingen geconstateerd zijn. Daarop heeft de Utrechtse Stichting tegen Geluidhinder een WOB-verzoek ingediend om er achter te komen wat er zoal gemeten is en hoeveel klachten er zijn ingediend en vanuit welke wijken deze klachten afkomstig waren.
De gemeente heeft nooit een WOB-besluit genomen maar de documenten die we hebben ontvangen geven wel een inkijkje hoe de gemeente Utrecht met dit soort zaken omgaat.
De klachten waren afkomstig uit de volgende wijken:

Lief

Uit email correspondentie over het WOB-verzoek blijkt dat er door de gemeente helemaal geen geluidmetingen zijn gedaan. Navraag bij het AD heeft uitgewezen dat het AD deze informatie van de politie had gekregen. Dat blijkt dus volgens de gemeente niet te kloppen.
Bij de verkregen documenten zit wel een meetrapport van geluidmetingen die in opdracht van de organisatie van het Lief festival zijn uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er diverse malen overschrijdingen waren van geluidniveaus. Ook blijkt dat bij deze geluidmetingen ambtenaren van de gemeente Utrecht aanwezig waren. Wat hun rol daarbij was is volstrekt onduidelijk. Feit is in ieder geval dat ze op geen enkele wijze handhavend hebben opgetreden.
Hoe de prioriteiten liggen blijkt wel uit de volgende citaten uit het meetrapport:

Vanaf de metingen van 20:40, de ronde met de gemeente Utrecht erbij, tot het eind van het festival zijn er verschillende dingen gebeurd. Het begon met een meting welke ineens velen malen harder was dan de metingen (kort) ervoor. Dit kan natuurlijk te maken hebben met een DJ-wissel en dat vanaf dit tijdstip de wind was gaan liggen. Er is direct contact geweest met de geluidtechnicus van de mainstage. Deze gaf aan dat zijn muziek op dat moment niet zachter kon omdat de strand stage (welke op de mainstage stond gericht) dan nog meer boven zijn muziek uit zou komen. ……….
…….Nu de gemeente heeft gezien dat er alles aan werd gedaan om het in goede banen te laten lopen is deze vertrokken.

Met andere woorden de podia binnen één en het zelfde festival waren kennelijk ongecontroleerd bezig met een wedstrijdje om elkaar te overstemmen . De (ambtenaar van) de gemeente Utrecht stond erbij en keek er naar.
Dat bewoners, nb in de hele stad, daar wel eens last van zouden kunnen hebben is ondergeschikt aan het belang van de festival organisatie die alleen met een overdaad aan geluid zijn omzet kan halen.
Geluidoverlast is een onderkend probleem en kan als gevolg van slaapverstoring en stress ernstige hartproblemen opleveren.

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.