2 petities voor minder geluidsoverlast

Samen met Actiegroep Binnestad030 organiseert de UStG 2 petities die via een raadsagendering moeten leiden tot minder geluidsoverlast voor bewoners in de hele gemeente Utrecht.

De eerste petitie gaat over het geluid bij evenementen. Op dit moment is er in Utrecht een Beleidsregel van kracht die toestaat dat er 80 dBA geluid aan de gevel van woningen mag zijn. Als je een slecht geïsoleerde gevel hebt met een geluidsisolatie van 15 dB (geen uitzondering in de monumentale binnenstad) dan betekent dat dat je binnen 65 dBA voor je kiezen krijgt. Dat is een geluidniveau waarbij je je niet meer zonder stemverheffing voor je medebewoners verstaanbaar kunt maken.
De Raad van State heeft de afgelopen jaren meermaals uitgesproken dat zoiets onaanvaardbaar is. Zo stelt de Raad bijv. bij uitspraak van 10 juli 2019 dat de geluidsisolatie van de gevel op z’n minst onderzocht moet zijn om een belangenafweging te kunnen maken. Dergelijk onderzoek heeft de gemeente Utrecht niet of nauwelijks uitgevoerd en al helemaal niet voor alle 39 evenementenlocaties.
Onder andere de gemeentes Amsterdam, Rotterdam en Breda hebben afgelopen jaren de geluidnormen bij evenementen aangescherpt. Utrecht blijkt nog geen aanstalten te maken om hetzelfde te doen.
Vandaar dat we deze petitie gestart zijn:
Let op: het is van belang dat je tevens je adres, meisjesnaam bij gehuwde vrouwen (ja ja, ook dat is gemeentebeleid) en geboortedatum vermeld. Als je dat nalaat tel je helaas niet mee voor de burgeragendering.
Naar de petitie.
Je kunt hier meer lezen over de bedoeling van de petitie.

De 2e petitie heeft betrekking op de Beleidsregel splitsen en omzetten. Daarin staat een regel opgenomen die bedoeld was om een minimale geluidsisolatie tussen woningen te waarborgen. Deze regel is echter zo knullig geformuleerd dat de regel geen eis bevat. De afdeling bij de gemeente (VTH) die daar over gaat heeft dat ook erkend, maar vind het niet nodig om dat op korte termijn te gaan repareren. Hierdoor wordt het door de gemeenteraad in 2015 beoogde doel al jaren niet bereikt.
Om op een kortere termijn de beleidsregel aangepast te krijgen hebben we ook hiervoor een petitie gestart.
Let op: het is van belang dat je tevens je adres, meisjesnaam bij gehuwde vrouwen  (ja ja, ook dat is gemeentebeleid) en geboortedatum vermeld. Als je dat nalaat tel je helaas niet mee voor de burgeragendering.
Naar de petitie
Je kunt hier meer lezen over de bedoeling van de petitie.

Geplaatst in buren, evenementen | Een reactie plaatsen

6 dB aftrek bij warmtepompen puur theoretisch

Onlangs is een concept wijziging van de Regeling Bouwbesluit gepubliceerd. Deze wijziging heeft betrekking op het maximaal toelaatbare geluid van warmtepompen.
Eén van de zaken die hierin worden voorgesteld is dat er in bepaalde gevallen op maximaal 5 cm afstand van een raam of deur gemeten moet worden en dat daarbij vervolgens 6 dB van het meetresultaat moet worden afgetrokken. Normaal is dat als je bij een raam of gevel meet 3 dB moet worden afgetrokken, dat is ook al jaren opgenomen in de regelgeving. Als je namelijk vlakbij een gevel meet dan meet je niet alleen het geluid van de geluidbron maar ook het gereflecteerde geluid via de gevel. Daarom wordt hiervoor altijd standaard 3 dB afgetrokken.
Maar deze 6 dB is nieuw. En vooral in het nadeel van de bewoner. Dat een aftrek van 6 dB gerechtvaardigd zou zijn is vooral een theoretisch verhaal. Daarom zijn wij maar eens de proef op de som gaan nemen.
En wat blijkt: bij onze proef is er geen 6 dB verschil maar slechts 3,4 dB. Daarom moet die 6 dB van tafel en het moet gewoon 3 dB blijven.

In het onderstaande filmpje kun je het experiment zien. Daarbij wordt buiten een ruis geproduceerd, bij wijze van simulatie van een warmtepomp. Er wordt van binnen uit gefilmd. De geluidmeter staat buiten met de meetmicrofoon op 4 cm afstand van het glas. Eerst wordt er gemeten bij een open raam. Dat is dus het werkelijke invallende geluidsniveau zonder reflectie. En dan gaat het raam dicht en kun je zien hoeveel dB er méér gemeten wordt. Dat blijkt dus 3,4 dB en geen 6 dB !

De UStG heeft deze kritiek, met nog andere opmerkingen, ingebracht bij de (inmiddels gesloten) internetconsultatie.

6 dB aftrek ook al toegepast in gemeente Utrecht

Ondanks het feit dat deze 6 dB aftrek nog nergens in de regelgeving staat vermeld wordt deze 6 dB aftrek ook nu al door de gemeente Utrecht toegepast. De gemeente meet vaak vlakbij een gevel door de geluidmeter aan een regenpijp op te hangen. En dan trekken ze doodleuk 6 dB af van het meetresultaat.

Geplaatst in buren, warmtepomp | Een reactie plaatsen

Gemeente verliest rechtszaak over weglakken

Ruim 2 jaar geleden deden wij een WOB-verzoek om inzicht te krijgen in de aantallen en aard van de klachten die bij de gemeente binnenkomen over de horeca. Wij kregen toen een lijst die zodanig was geanonimiseerd dat het niet meer mogelijk was om klachten te herleiden tot klachten die betrekking hadden op horeca gelegenheden.
De rechter heeft nu geoordeeld dat het niet terecht was om de adres gegevens van de horecagelegenheden weg te lakken. Inmiddels hebben we een nieuwe lijst ontvangen.
Daarnaast is de gemeente veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

De rechtszaak heeft ruim 2 jaar geduurd waardoor de lijst totaal niet meer actueel is.
Het was de bedoeling dat de gemeenteraad 2 jaar geleden, bij het vaststellen van nieuw horeca-beleid, een beeld zou krijgen van de horeca-overlast. Door dit onnodig anonimiseren heeft de gemeenteraad daar toen geen duidelijk beeld van kunnen krijgen.
We mogen hopen dat de gemeente Utrecht de volgende keer terughoudender is met weglakken.

Geplaatst in horeca, wob | Een reactie plaatsen

Spraakverstaanbaarheid op Coronaterras zal slecht zijn

De plannen om her en der in de stad Corona-proof terrassen te maken zal slecht uitpakken voor de spraakverstaanbaarheid op die terrassen.
Er van uitgaande dat er een minimum afstand moet zijn van 1,5 meter tussen de mensen aan één tafel met 4 mensen dan betekent dat bijvoorbeeld dat de mensen die tegenover elkaar zitten op ruim 2 meter afstand zitten. Ondertussen zijn er om je heen aan de andere tafels ook weer pratende mensen die er voor zorgen dat je je gesprekspartners aan je eigen tafel moeilijker kan verstaan. Het geluidniveau dat van de andere tafels komt overstemt dan immers het geluidniveau van je gesprekspartner.
Voor een goede spraakverstaanbaarheid is eigenlijk een verschil in geluidniveau tussen het achtergrondgeluid en dat van je gesprekspartner nodig van 10 dB. Op een Corona-proof terras zal dat verschil slechts ca. 2 decibel bedragen. Vergeleken met de “oude” situatie scheelt dat een paar decibel.
Als mensen dan harder gaan praten zal dat tot effect hebben dat mensen aan de andere tafels ook harder moeten gaan praten, waardoor dat geen verbetering oplevert. Wat wel helpt is dat iedereen weer (te) dicht op elkaar gaat zitten.

Geplaatst in Geen categorie, horeca | Getagged | Een reactie plaatsen

Gratis juridisch advies bij burenoverlast

Wat kun je doen als je (geluids)overlast hebt van de buren?
Bij overlast is niet voor iedereen direct duidelijk wat je moet of kunt doen en de stap naar officiële instanties is soms groot.
Juristen van de Rijksuniversiteit Groningen hebben daarom een website opgezet waar burgers (uit heel Nederland) anoniem gratis juridisch advies ontvangen wanneer zij te maken hebben met (geluid)overlast door buurtbewoners: overlastadvies.nl.

Geplaatst in buren | Een reactie plaatsen

Ook in Rotterdam minder evenementengeluid

Laatst was nog in het nieuws dat Utrecht de lawaaiigste stad is van het land. Dat betrof voornamelijk het geluid van wegverkeer. Maar inmiddels blijkt Utrecht nu ook nog de stad te zijn waarbij het meeste evenementengeluid wordt toegestaan.

In Rotterdam zijn in 2019 voor een aantal evenementenlocaties profielen opgesteld waarin ook maximale geluidsbelastingen bij woningen zijn opgenomen. In Rotterdam is het geluidniveau afhankelijk gesteld van het aantal bezoekers:

In Utrecht mag elk evenement 95 dBC produceren. Enkele evenementen per jaar (bijv. Koningsdag) mogen zelfs 105 dBC aan de gevel van een woning produceren. Uitgaande van een middelgroot evenement is er al gauw 10 dBC minder geluid. Daarnaast zijn er ook bindende regels voor rust en herstelperiodes tussen evenementen op een locatie. Hoe groter het evenement, hoe langer deze periodes moeten zijn.
In de locatieprofielen die nu in Utrecht worden vastgesteld staat niets over rust en herstelperiodes.

Gehoorschade
Zowel in Rotterdam als Amsterdam is er ook aandacht voor preventie van gehoorschade voor de bezoekers van de evenementen. In Utrecht blijkt daar in het geheel geen aandacht voor.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Horeca-overlast moet en zal onder de pet blijven

ingezonden brief:

Nog een paar maanden en het is 4 jaar geleden dat ik een wob-verzoek deed: 2 juni 2016. Op dat verzoek is nog steeds geen besluit genomen. Op het nemen van een besluit n.a.v. een wob-verzoek staat maximaal 8 weken.

Morgen tweede zitting bij de Raad van State. Op 15 januari 2019 was de eerste zitting. 

Nadat het 8 weken stil was gebleven na de indiening van de wob-verzoek van 2 juni 2016 stuurde ik een ingebrekestelling. De gemeente beweerde het wob-verzoek niet ontvangen te hebben. Er waren op die dag wel twee faxen van mij binnen gekomen maar die kon de gemeente niet vinden, zodat de gemeente niet kon bevestigen dat mijn wob-verzoek daarbij zat. De ingebrekestelling werd afgewezen. Dat ik de fax kon laten zien hielp niet, want de gemeente hield vol die niet ontvangen te hebben.

Op 22 augustus 2016 diende ik een bezwaarschrift in. Ruim 6 maanden later kwam het besluit op bezwaar. De wet schrijft voor dat een besluit op bezwaar binnen max. 12 weken moet worden genomen. In het besluit op bezwaar stond dat mijn wob-verzoek, hoewel onvindbaar, geacht werd te zijn ontvangen en dat mijn ingebrekestelling dus niet afgewezen had mogen worden. Met dat besluit schoot ik niets op want de informatie kreeg ik nog steeds niet. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Waarschuwing voor stilrekenen door gemeente

We kenden al diverse vormen van schoonrekenen maar de gemeente is nu serieus bezig gegaan met stilrekenen. Dat doet de afdeling VTH door allerlei trucjes toe te passen. De meeste mensen hebben er immers toch te weinig verstand van. En zolang niemand er bezwaar tegen maakt komen ze er gewoon mee weg.

Hoe gaat dat in z’n werk ?
Als er klachten/meldingen komen over geluidsoverlast dan kan het gebeuren dat de gemeente langskomt om geluidmetingen te verrichten. Hoe dat in z’n werk moet gaan staat allemaal beschreven in de zgn Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI).
Hierin staat bijvoorbeeld beschreven waar de geluidmeter moet worden opgesteld. Dat is bijvoorbeeld altijd 2 meter voor de gevel van een woning. Nu is dat natuurlijk niet altijd even praktisch uit te voeren. Toch handelt de gemeente Utrecht al jaren in strijd met dit voorschrift door geluidmeters aan regenpijpen te hangen.
De laatste tijd wordt daar echter nog iets aan toegevoegd. Er wordt, omdat er aan de regenpijp gemeten wordt, doodleuk 6 dB van het meetresultaat afgetrokken. Dit wordt uiteraard weer zgn. “wetenschappelijk” onderbouwd, maar die onderbouwing rammelt aan alle kanten.
Op deze manier wordt een praktisch argument, om niet volgens de voorschriften van de HMRI op 2 meter afstand te meten, nog eens extra misbruikt om meetresultaten flink naar beneden bij te stellen.
Als de gemeente bij jou met een geluidmeter aan een regenpijp komt meten en vertrouw je het niet, neem dan vooral kontakt met ons op.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Gemeente zet nog steeds onnodig lawaaige bladblazers in

Ondanks toezeggingen dat het alleen bij uitzondering nog zou gebeuren zet de gemeente nog steeds zeer lawaaige 2-takt bladblazers in.

Enkele jaren geleden heeft de gemeente een flink aantal electrische bladblazers in gebruik genomen. Maar in de herfst met dikke lagen van natte bladeren zouden ze niet zonder de oude 2-takt blazers kunnen omdat deze meer blaaskracht hebben.

Maar nu, in de herfst, zie je de 2-takt blazers overal. Ook daar waar nauwelijks bladeren liggen blazen ze zinloos bladeren van de ene plek naar de andere plek.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Ook in Breda gaat het evenementen-geluidniveau omlaag

Na Amsterdam ziet het er naar uit dat ook in Breda het toegestane geluid afkomstig van evenementen om laag gaat. Ook wil men de pompende bassen gaan reduceren en eindtijden vervroegen.

Daarnaast is het plan dat evenementenvergunningen tenminste 3 weken vóór het begin van het evenement verstrekt gaan worden. In Utrecht is het alles behalve abnormaal dat een vergunning officieel pas op de dag waarop het evenement begint verstrekt wordt. Gevolg is dat omwonenden moeilijk meer bezwaar kunnen maken.

Geplaatst in evenementen | Een reactie plaatsen