2 petities voor minder geluidsoverlast

Samen met Actiegroep Binnestad030 organiseert de UStG 2 petities die via een raadsagendering moeten leiden tot minder geluidsoverlast voor bewoners in de hele gemeente Utrecht.

De eerste petitie gaat over het geluid bij evenementen. Op dit moment is er in Utrecht een Beleidsregel van kracht die toestaat dat er 80 dBA geluid aan de gevel van woningen mag zijn. Als je een slecht geïsoleerde gevel hebt met een geluidsisolatie van 15 dB (geen uitzondering in de monumentale binnenstad) dan betekent dat dat je binnen 65 dBA voor je kiezen krijgt. Dat is een geluidniveau waarbij je je niet meer zonder stemverheffing voor je medebewoners verstaanbaar kunt maken.
De Raad van State heeft de afgelopen jaren meermaals uitgesproken dat zoiets onaanvaardbaar is. Zo stelt de Raad bijv. bij uitspraak van 10 juli 2019 dat de geluidsisolatie van de gevel op z’n minst onderzocht moet zijn om een belangenafweging te kunnen maken. Dergelijk onderzoek heeft de gemeente Utrecht niet of nauwelijks uitgevoerd en al helemaal niet voor alle 39 evenementenlocaties.
Onder andere de gemeentes Amsterdam, Rotterdam en Breda hebben afgelopen jaren de geluidnormen bij evenementen aangescherpt. Utrecht blijkt nog geen aanstalten te maken om hetzelfde te doen.
Vandaar dat we deze petitie gestart zijn:
Let op: het is van belang dat je tevens je adres, meisjesnaam bij gehuwde vrouwen (ja ja, ook dat is gemeentebeleid) en geboortedatum vermeld. Als je dat nalaat tel je helaas niet mee voor de burgeragendering.
Naar de petitie.
Je kunt hier meer lezen over de bedoeling van de petitie.

De 2e petitie heeft betrekking op de Beleidsregel splitsen en omzetten. Daarin staat een regel opgenomen die bedoeld was om een minimale geluidsisolatie tussen woningen te waarborgen. Deze regel is echter zo knullig geformuleerd dat de regel geen eis bevat. De afdeling bij de gemeente (VTH) die daar over gaat heeft dat ook erkend, maar vind het niet nodig om dat op korte termijn te gaan repareren. Hierdoor wordt het door de gemeenteraad in 2015 beoogde doel al jaren niet bereikt.
Om op een kortere termijn de beleidsregel aangepast te krijgen hebben we ook hiervoor een petitie gestart.
Let op: het is van belang dat je tevens je adres, meisjesnaam bij gehuwde vrouwen  (ja ja, ook dat is gemeentebeleid) en geboortedatum vermeld. Als je dat nalaat tel je helaas niet mee voor de burgeragendering.
Naar de petitie
Je kunt hier meer lezen over de bedoeling van de petitie.

Geplaatst in buren, evenementen | Een reactie plaatsen

Wet woonoverlast wordt niet uitgevoerd

Vorig jaar hebben we als UStG door middel van een burgeragendering voorelkaar weten te krijgen dat woonoverlast via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verboden werd.
Maar wat komt er nu terecht van het handhaven tegen woonoverlast?

Wij ontvingen onderstaande brief:

Per 1 september 2019 is de APV uitgebreid met een artikel waarin woonoverlast werd verboden. In de meeste gemeente was dat al jaren het geval, maar in Utrecht nog niet. Het enthousiasme bij de burgemeester en bij Handhaving was niet groot. Ze vonden het overbodig en het zou maar weer meer werk betekenen voor Handhaving. De gemeenteraad besloot echter om het verbod op woonoverlast toch in de APV op te nemen.

Wat bewoners die ernstige hinder ondervinden van woonoverlast er mee opgeschoten zijn blijkt uit het verzoek van mevrouw XXX die op 12 december 2019 een verzoek tot handhaving deed ivm de woonoverlast door bovenburen.

Nadat ze het verzoek om handhaving (waar de gemeente binnen 8 weken een besluit op moet nemen) aangetekend verstuurd had hoorde ze eerst ruim twee maanden niets. Toen ze een mailtje stuurde naar het klantcontactcentrum kreeg ze op 27 februari 2020 als antwoord dat het verzoek doorgestuurd was naar U-centraal. Helemaal fout, want het is de gemeente die wettelijk verplicht is om binnen 8 weken een besluit te nemen op een verzoek tot handhaving. De gemeente had dat dus niet door mogen doorsturen, maar het verzoek zelf in behandeling moeten nemen. Daar was nu juist het verbod op woonoverlast in de APV voor bedoeld: om de gemeente de nodige bevoegdheid te geven.

Toen Handhaving op 3 april 2020 nog steeds niets van zich laten horen (laat staan onderzoek had gedaan en een besluit had genomen), stuurde mevrouw XXX een in gebreke stelling. Handhaving had daarna nog 2 weken de tijd om alsnog een besluit te nemen. Ná die 2 weken is de gemeente voor elke dag extra overschrijding een dwangsom verschuldigd tot een maximum van 1442 euro (42 dagen).

Toen Handhaving op 2 juli 2020 nog steeds niet van zich had laten horen, stelde ik voor mevrouw XXX beroep in wegens niet tijdig nemen van een besluit op verzoek/aanvraag. Daarop liet Handhaving aan mij weten van geen verzoek te weten. Gelukkig had mevrouw XXX het verzoek aangetekend verstuurd en konden wij aan de hand van het mailbericht het klantcontactcentrum aantonen dat de gemeente het verzoek wel degelijk ontvangen had maar per abuis had doorgestuurd naar U-centraal (zonder daar vreemd genoeg een kopie van te bewaren).

De reactie daarop van Handhaving was niet “O sorry, dat had niet naar U-centraal doorgestuurd moeten worden maar naar ons. Wij zullen die fout herstellen en dat verzoek bij U-centraal terughalen en het verzoek als nog in behandeling nemen”. De reactie was: wij hebben het verzoek niet en kunnen daardoor niet vaststellen of het wel getekend was. Cliënte zal een nieuw verzoek moeten doen. Zonder een nieuw verzoek zijn wij niet bereid om iets te doen. Een reactie waaruit duidelijk blijkt hoe weinig zin Handhaving heeft om zo’n verzoek in behandeling te nemen.

Op 4 september laat Juridische Zaken nog weten dat de gemeente ook de dwangsom niet betalen wil, want Handhaving beschikte immers niet over een getekend verzoek tot handhaving en had dus (volgens de gemeente) niets hoeven te doen.

Kortom: als je als gemeente geen zin hebt om een verzoek tot handhaving wegens overlast in behandeling te nemen en ook geen dwangsom wil betalen, hoef je dat verzoek (ook al is aangetekend verstuurd) alleen maar kwijt te maken. Dan hoef je immers (volgens de gemeente) niets te doen en ben je ook geen dwangsom verschuldigd als je de boel laten sloffen.

Op 4 september laat de jurist van JZ aan de rechtbank weten n.a.v. het beroep van 2 juli 2020 de zaak alsnog te onderzoeken (hoewel het getekende verzoek nog steeds niet boven water is), maar sinds 2 juli 2020 zijn al weer drie maanden voorbijgegaan zonder dat er alsnog een besluit genomen is.

Kortom: De afdeling Handhaving heeft duidelijk geen zin om haar werk te doen, was toch al niet enthousiast over de aanpassing van de APV. Klagen over woonoverlast had in Utrecht nooit veel zin, de gemeente voerde aan niet over de bevoegdheden te beschikken om daar tegen op te treden. Nu de gemeente wél over de bevoegdheden beschikt om daar wat aan te doen schuift Handhaving de behandeling van een verzoek eindeloos voor zich uit onder aanvoering van wel heel gezochte argumenten (het verzoek zijn we kwijt geraakt en dus kunnen we niet zien of het wel getekend was).

C. van Oosten

Geplaatst in buren | Getagged | Een reactie plaatsen

6 dB aftrek bij warmtepompen puur theoretisch

Onlangs is een concept wijziging van de Regeling Bouwbesluit gepubliceerd. Deze wijziging heeft betrekking op het maximaal toelaatbare geluid van warmtepompen.
Eén van de zaken die hierin worden voorgesteld is dat er in bepaalde gevallen op maximaal 5 cm afstand van een raam of deur gemeten moet worden en dat daarbij vervolgens 6 dB van het meetresultaat moet worden afgetrokken. Normaal is dat als je bij een raam of gevel meet 3 dB moet worden afgetrokken, dat is ook al jaren opgenomen in de regelgeving. Als je namelijk vlakbij een gevel meet dan meet je niet alleen het geluid van de geluidbron maar ook het gereflecteerde geluid via de gevel. Daarom wordt hiervoor altijd standaard 3 dB afgetrokken.
Maar deze 6 dB is nieuw. En vooral in het nadeel van de bewoner. Dat een aftrek van 6 dB gerechtvaardigd zou zijn is vooral een theoretisch verhaal. Daarom zijn wij maar eens de proef op de som gaan nemen.
En wat blijkt: bij onze proef is er geen 6 dB verschil maar slechts 3,4 dB. Daarom moet die 6 dB van tafel en het moet gewoon 3 dB blijven.

In het onderstaande filmpje kun je het experiment zien. Daarbij wordt buiten een ruis geproduceerd, bij wijze van simulatie van een warmtepomp. Er wordt van binnen uit gefilmd. De geluidmeter staat buiten met de meetmicrofoon op 4 cm afstand van het glas. Eerst wordt er gemeten bij een open raam. Dat is dus het werkelijke invallende geluidsniveau zonder reflectie. En dan gaat het raam dicht en kun je zien hoeveel dB er méér gemeten wordt. Dat blijkt dus 3,4 dB en geen 6 dB !

De UStG heeft deze kritiek, met nog andere opmerkingen, ingebracht bij de (inmiddels gesloten) internetconsultatie.

6 dB aftrek ook al toegepast in gemeente Utrecht

Ondanks het feit dat deze 6 dB aftrek nog nergens in de regelgeving staat vermeld wordt deze 6 dB aftrek ook nu al door de gemeente Utrecht toegepast. De gemeente meet vaak vlakbij een gevel door de geluidmeter aan een regenpijp op te hangen. En dan trekken ze doodleuk 6 dB af van het meetresultaat.

Geplaatst in buren, warmtepomp | Een reactie plaatsen

Gemeente verliest rechtszaak over weglakken

Ruim 2 jaar geleden deden wij een WOB-verzoek om inzicht te krijgen in de aantallen en aard van de klachten die bij de gemeente binnenkomen over de horeca. Wij kregen toen een lijst die zodanig was geanonimiseerd dat het niet meer mogelijk was om klachten te herleiden tot klachten die betrekking hadden op horeca gelegenheden.
De rechter heeft nu geoordeeld dat het niet terecht was om de adres gegevens van de horecagelegenheden weg te lakken. Inmiddels hebben we een nieuwe lijst ontvangen.
Daarnaast is de gemeente veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

De rechtszaak heeft ruim 2 jaar geduurd waardoor de lijst totaal niet meer actueel is.
Het was de bedoeling dat de gemeenteraad 2 jaar geleden, bij het vaststellen van nieuw horeca-beleid, een beeld zou krijgen van de horeca-overlast. Door dit onnodig anonimiseren heeft de gemeenteraad daar toen geen duidelijk beeld van kunnen krijgen.
We mogen hopen dat de gemeente Utrecht de volgende keer terughoudender is met weglakken.

Geplaatst in horeca, wob | Een reactie plaatsen

Spraakverstaanbaarheid op Coronaterras zal slecht zijn

De plannen om her en der in de stad Corona-proof terrassen te maken zal slecht uitpakken voor de spraakverstaanbaarheid op die terrassen.
Er van uitgaande dat er een minimum afstand moet zijn van 1,5 meter tussen de mensen aan één tafel met 4 mensen dan betekent dat bijvoorbeeld dat de mensen die tegenover elkaar zitten op ruim 2 meter afstand zitten. Ondertussen zijn er om je heen aan de andere tafels ook weer pratende mensen die er voor zorgen dat je je gesprekspartners aan je eigen tafel moeilijker kan verstaan. Het geluidniveau dat van de andere tafels komt overstemt dan immers het geluidniveau van je gesprekspartner.
Voor een goede spraakverstaanbaarheid is eigenlijk een verschil in geluidniveau tussen het achtergrondgeluid en dat van je gesprekspartner nodig van 10 dB. Op een Corona-proof terras zal dat verschil slechts ca. 2 decibel bedragen. Vergeleken met de “oude” situatie scheelt dat een paar decibel.
Als mensen dan harder gaan praten zal dat tot effect hebben dat mensen aan de andere tafels ook harder moeten gaan praten, waardoor dat geen verbetering oplevert. Wat wel helpt is dat iedereen weer (te) dicht op elkaar gaat zitten.

Geplaatst in Geen categorie, horeca | Getagged | Een reactie plaatsen

Gratis juridisch advies bij burenoverlast

Wat kun je doen als je (geluids)overlast hebt van de buren?
Bij overlast is niet voor iedereen direct duidelijk wat je moet of kunt doen en de stap naar officiële instanties is soms groot.
Juristen van de Rijksuniversiteit Groningen hebben daarom een website opgezet waar burgers (uit heel Nederland) anoniem gratis juridisch advies ontvangen wanneer zij te maken hebben met (geluid)overlast door buurtbewoners: overlastadvies.nl.

Geplaatst in buren | Een reactie plaatsen

Ook in Rotterdam minder evenementengeluid

Laatst was nog in het nieuws dat Utrecht de lawaaiigste stad is van het land. Dat betrof voornamelijk het geluid van wegverkeer. Maar inmiddels blijkt Utrecht nu ook nog de stad te zijn waarbij het meeste evenementengeluid wordt toegestaan.

In Rotterdam zijn in 2019 voor een aantal evenementenlocaties profielen opgesteld waarin ook maximale geluidsbelastingen bij woningen zijn opgenomen. In Rotterdam is het geluidniveau afhankelijk gesteld van het aantal bezoekers:

In Utrecht mag elk evenement 95 dBC produceren. Enkele evenementen per jaar (bijv. Koningsdag) mogen zelfs 105 dBC aan de gevel van een woning produceren. Uitgaande van een middelgroot evenement is er al gauw 10 dBC minder geluid. Daarnaast zijn er ook bindende regels voor rust en herstelperiodes tussen evenementen op een locatie. Hoe groter het evenement, hoe langer deze periodes moeten zijn.
In de locatieprofielen die nu in Utrecht worden vastgesteld staat niets over rust en herstelperiodes.

Gehoorschade
Zowel in Rotterdam als Amsterdam is er ook aandacht voor preventie van gehoorschade voor de bezoekers van de evenementen. In Utrecht blijkt daar in het geheel geen aandacht voor.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Horeca-overlast moet en zal onder de pet blijven

ingezonden brief:

Nog een paar maanden en het is 4 jaar geleden dat ik een wob-verzoek deed: 2 juni 2016. Op dat verzoek is nog steeds geen besluit genomen. Op het nemen van een besluit n.a.v. een wob-verzoek staat maximaal 8 weken.

Morgen tweede zitting bij de Raad van State. Op 15 januari 2019 was de eerste zitting. 

Nadat het 8 weken stil was gebleven na de indiening van de wob-verzoek van 2 juni 2016 stuurde ik een ingebrekestelling. De gemeente beweerde het wob-verzoek niet ontvangen te hebben. Er waren op die dag wel twee faxen van mij binnen gekomen maar die kon de gemeente niet vinden, zodat de gemeente niet kon bevestigen dat mijn wob-verzoek daarbij zat. De ingebrekestelling werd afgewezen. Dat ik de fax kon laten zien hielp niet, want de gemeente hield vol die niet ontvangen te hebben.

Op 22 augustus 2016 diende ik een bezwaarschrift in. Ruim 6 maanden later kwam het besluit op bezwaar. De wet schrijft voor dat een besluit op bezwaar binnen max. 12 weken moet worden genomen. In het besluit op bezwaar stond dat mijn wob-verzoek, hoewel onvindbaar, geacht werd te zijn ontvangen en dat mijn ingebrekestelling dus niet afgewezen had mogen worden. Met dat besluit schoot ik niets op want de informatie kreeg ik nog steeds niet. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Waarschuwing voor stilrekenen door gemeente

We kenden al diverse vormen van schoonrekenen maar de gemeente is nu serieus bezig gegaan met stilrekenen. Dat doet de afdeling VTH door allerlei trucjes toe te passen. De meeste mensen hebben er immers toch te weinig verstand van. En zolang niemand er bezwaar tegen maakt komen ze er gewoon mee weg.

Hoe gaat dat in z’n werk ?
Als er klachten/meldingen komen over geluidsoverlast dan kan het gebeuren dat de gemeente langskomt om geluidmetingen te verrichten. Hoe dat in z’n werk moet gaan staat allemaal beschreven in de zgn Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI).
Hierin staat bijvoorbeeld beschreven waar de geluidmeter moet worden opgesteld. Dat is bijvoorbeeld altijd 2 meter voor de gevel van een woning. Nu is dat natuurlijk niet altijd even praktisch uit te voeren. Toch handelt de gemeente Utrecht al jaren in strijd met dit voorschrift door geluidmeters aan regenpijpen te hangen.
De laatste tijd wordt daar echter nog iets aan toegevoegd. Er wordt, omdat er aan de regenpijp gemeten wordt, doodleuk 6 dB van het meetresultaat afgetrokken. Dit wordt uiteraard weer zgn. “wetenschappelijk” onderbouwd, maar die onderbouwing rammelt aan alle kanten.
Op deze manier wordt een praktisch argument, om niet volgens de voorschriften van de HMRI op 2 meter afstand te meten, nog eens extra misbruikt om meetresultaten flink naar beneden bij te stellen.
Als de gemeente bij jou met een geluidmeter aan een regenpijp komt meten en vertrouw je het niet, neem dan vooral kontakt met ons op.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Gemeente zet nog steeds onnodig lawaaige bladblazers in

Ondanks toezeggingen dat het alleen bij uitzondering nog zou gebeuren zet de gemeente nog steeds zeer lawaaige 2-takt bladblazers in.

Enkele jaren geleden heeft de gemeente een flink aantal electrische bladblazers in gebruik genomen. Maar in de herfst met dikke lagen van natte bladeren zouden ze niet zonder de oude 2-takt blazers kunnen omdat deze meer blaaskracht hebben.

Maar nu, in de herfst, zie je de 2-takt blazers overal. Ook daar waar nauwelijks bladeren liggen blazen ze zinloos bladeren van de ene plek naar de andere plek.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen